2021-04-11

Imieniny: Dominika i Pankracego

Jan Paweł II – Papież dialogu

by Marek Sokołowski on Październik 13, 2013

W Szydłowcu podobnie jak w wielu miejscach Polski, 13 października obchodzony jest XII Dzień papieski, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież dialogu”. Intencją organizatorów jest aby ten dzień przeżywany w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji, przybliżył papieskie nauczanie i przyczynił się do zmiany sposobu debaty publicznej. Pomógł w zdobyciu umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary.

W czasie mszy świętych szydłowieckiej farze, podkreślano w kazaniach aspekt dialogu, w którym bł. Jan Paweł II był mistrzem. Podkreślano postawę bł. Jana Pawła II pełną  niezwykłego szacunku do każdego człowieka. Postawę poszanowania prawdy i wierności Bogu, który jest źródłem prawdy i miłości oraz ostatecznym celem człowieka. Warto dodać że autentyczny dialog w nauczaniu bł. Jana Pawła II – jest środkiem który prowadzi ku odrodzeniu poprzez wewnętrzne nawrócenie i pokutę, zawsze jednak z zachowaniem głębokiego szacunku dla sumienia, z cierpliwością i stopniowo, co jest nieodzowne w warunkach, w jakich żyją ludzie naszych czasów” (RP 25). Ojciec Święty pragnął aby „dialog między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszelkiej wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania czy nawet wzajemnych zniewag.

Na zakończenie mszy świętych błogosławiono wiernych relikwiami bł. Jana Pawła II . Wierni mogli oddać im cześć przez ucałowanie. Głowna uroczystość dnia papieskiego zaplanowana jest na godz. 18. W czasie mszy świętej, będzie wznoszona modlitwa dziękczynna za pontyfikat bł. Jana Pawła II, za wyniesienia go na ołtarze oraz zbliżający się dzień kanonizacji. W kościele ze spektaklem poetycko-muzycznym wystąpi młodzież z Teatru „U Radziwiłła”. Odbędzie się także koncert  pod tytułem „Niech nasza droga będzie wspólna”.

Jeszcze jedna refleksja związana z tematem tegorocznego Dnia Papieskiego, tak aktualna w związku z tym co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej

Zmiana sposobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek niejednokrotnie konieczne, nie zaspokajają potrzeby głębokiego spotkania pomiędzy ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej uprzednio dobrej woli dotarcia do prawdy o sobie nawzajem, o człowieku i jego miejscu w świecie, o sensie życia, wreszcie o możliwości spotkania Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej. Promowany wielokrotnie przez Jana Pawła II dialog, rzeczywistość większa od wymiany poglądów, krytyki czy sporu, wydaje się zadaniem jak najbardziej aktualnym.

Wypada żywić nadzieję że obszerne zagadnienie dialogu w wymiarze publicznym, indywidualnym, wewnątrzkościelnym, ekumenicznym, międzyreligijnym, kulturowym czy naukowym, które zostały podjęte w związku z XIII Dnia Papieskiego przyniosą oczekiwane owoce poprawy wzajemnych relacji w naszej Ojczyźnie.