2022-05-17

Imieniny: Marka i Elżbiety

Jak traktować pacjentkę po stracie ciąży

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 19, 2015

Zapewnienie odpowiednich warunków pożegnania się z dzieckiem, pomoc psychologiczna oraz procedury związane z pochówkiem – to główne zagadnienia zawarte w rekomendacjach opracowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zostały one przekazane do oddziałów położniczo-ginekologicznych z 8 szpitali z regionu radomskiego. W 2014 r. w tym regionie odnotowano ok. 831 przypadków niekorzystnego zakończenia ciąży (samoistnych poronień, martwych urodzeń oraz śmierci żywo urodzonych noworodków).

Większość szpitali nie ma uregulowanych zasad postępowania z pacjentkami po niekorzystnym zakończeniu ciąży. Rekomendacje mają służyć zapewnieniu kobietom, które tego chcą, godnego pożegnania się z dzieckiem i zachowania po nim pamiątek. Nie mają natomiast na celu narzucania pacjentkom konkretnych zachowań czy procedur. Załączona ankieta ma pomóc wysondować, czy kobieta potrzebuje wsparcia i czy chce w ogóle rozmawiać o tym, co ją spotkało. Dokument zawiera również pakiet podstawowych informacji m.in. dotyczących urlopu macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego i ewentualnie pogrzebowego*. Zwraca też uwagę na zaproponowanie pomocy psychologicznej pacjentce i ojcu dziecka.

Postanowiliśmy upowszechnić doświadczenia i dobre praktyki już stosowane przez niektóre mazowieckie placówki w tak trudnych sytuacjach – mówi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Rekomendacje są podstawą do wypracowania przez każdy szpital odpowiedniego modelu postępowania. Skierowane są do personelu oddziałów położniczo-ginekologicznych. Bardzo ważne są ich kompetencje oraz wiedza jak właściwie, ze zrozumieniem i poszanowaniem praw, przekazać podstawowe informacje pacjentce, której stan po stracie dziecka bywa bardzo ciężki. Pomagają zapewnić należyte wsparcie jej i jej bliskim.

Pierwsza ocena funkcjonowania zaleceń, wraz z naniesieniem uwag osób je stosujących w szpitalnej praktyce, dokonana będzie po 6 miesiącach. W dokumencie znajduje się ankieta ewaluacyjna, zachęcająca personel medyczny do zgłaszania uwag i obserwacji z praktyki. Bada ona też m.in. warunki organizacyjne szpitali, dostępność pomieszczeń do pożegnania się, zapewnienia opieki psychologa, osoby duchownej itp.

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zorganizowano spotkanie z przedstawicielami szpitali z Kozienic, Lipska, Pionek, Iłży i Nowego Miasta nad Pilicą. Placówkom przekazano założenia powstałego dokumentu, który trafi do wszystkich 52 placówek z oddziałami położniczo-ginekologicznymi na Mazowszu.

Zespół opracowujący rekomendacje został powołany z inicjatywy wojewody Jacka Kozłowskiego. W jego skład weszli konsultanci wojewódzcy w dziedzinach perinatologii (prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski) oraz położnictwa i ginekologii (dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak), psycholog, ksiądz, a także przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rekomendacje można pobrać ze strony www.mazowieckie.pl

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

* O ile w USC został uprzednio wystawiony akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu (wymagane jest podanie płci dziecka).