2020-02-28

Imieniny: Wiktora i Eustachego

Jak nieudolnie wydać 50 mld złotych, czyli rzecz o tzw. „polityce prorodzinnej”

by Bartosz Kaluga on Styczeń 13, 2014

Polityka prorodzinna to temat który bardzo często obecny jest w ogólnopolskich mediach. Także i politycy chętnie podejmują dyskusje na ten temat – licząc na zbicie kapitału w postaci wzrostu popularności. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, jak to się dzieje że pomimo potężnych środków przeznaczonych corocznie na działania w ramach tzw. „polityki rodzinnej” – dzietność stale spada. Prognozy są zatrważające. Do 2060 ubędzie blisko 7 milionów Polaków i co równie tragiczne dla naszej gospodarki, zmieni się struktura naszego społeczeństwa. Problem dotyka również – a może i przede wszystkim – regiony mało atrakcyjne gospodarczo, czyli takie jak Ziemia Szydłowiecka. Z roku na rok liczba mieszkańców Szydłowca i okolic systematycznie spada…

W naszym kraju nie ma polityki prorodzinnej. Potwierdza ta postawa Polaków, którzy generalnie nie śpieszą z decyzją o powiększeniu rodziny. Dlatego też kontrola NIK ma docelowo pomóc przy tworzeniu „mapy drogowej” w której zostaną sformułowane cele, rekomendacje i wnioski.

Pieniądze przeznaczone na tzw. politykę prorodzinną w Polsce idą w dziesiątki miliardów. W 2012 roku było to aż 50 mld złotych, co stanowi prawie 3% naszego PKB! – na wojsko dla porównania przeznaczmy ok. 1,95% PKB. Zakres obecnych działań na rzecz zwiększenia liczby urodzin to szeroki wachlarz programów, od profilaktycznych programów NFZ, poprzez urlopy macierzyńskie i wychowawcze aż po stypendia dla studentów. Niestety jak sygnalizuje NIK, system działa bardzo nieefektywnie. Przykładem niech będą ulgi na dziecko, które realnie nie trafiają do najbardziej potrzebujących.

A efekty? Cały czas brak. Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźnik dzietności, który wynosi 1,3 dziecka na kobietę. Jak wiadomo tzw. zastępowalność pokoleń rozpoczyna się od wskaźnika 2,1… Widać jak na dłoni, że dotychczasowe działania rządu nie przynoszą żadnych rezultatów. Jak wykażemy poniżej, niektóre z nich mają bardziej charakter wsparcia socjalnego niż wsparcia polityki demograficznej.

Najważniejsze działania państwa „wspierające” rodzinę:

  • finansowanie przedszkoli przez gminy → 8 335 mln złotych
  • ulga na dzieci → 5 698 mln złotych
  • zasiłek macierzyński → 3 650 mln złotych
  • zasiłek rodzinny → 2 651 mln złotych
  • świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia → 1 622 mln złotych
  • pomoc w zakresie dożywiania → 847 mln złotych
  • pomoc materialna dla uczniów → 518 mln złotych
  • finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 → 507 mln złotych

Autor: Artur Marszałek

Autor zdjęcia: © goodluz – Fotolia.com