2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

‚Inwestycyjna Rewolucja’ w regionie radomskim

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 20, 2013 · 1 comment

Jak donosi Puls Biznesu w artykule ‘Inwestycyjna rewolucja w regionach’ nowa mapa pomocy regionalnej wprowadza kilka zaskakujących modyfikacji w porównaniu z poprzednimi latami. Zmiana poziomu maksymalnego wsparcia dla inwestorów w regionie radomskim w założeniu powinna polepszyć konkurencyjność naszego regionu, w tym Powiatu Szydłowieckiego.

Od 1 lipca wchodzi w życie mapa pomocy regionalnej na lata 2014-20. W ostatnich dniach przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dokument przyjął komitet stały Rady Ministrów, wkrótce zrobi to rząd. Mapa określi, jaką część zainwestowanych pieniędzy firmy mogą dostać z powrotem w postaci pomocy publicznej: grantów rządowych, dotacji unijnych czy zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. To może zadecydować o lokalizacji fabryk w najbliższych latach.

Jest kilka zaskakujących zmian. Dopuszczalna pomoc jest obliczana na podstawie PKB na głowę mieszkańca. O ile wschodnie województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, nadal nie przekraczają 45 proc. średniej unijnej i pomoc publiczna może sięgać połowy wartości inwestycji w przypadku dużych firm (i odpowiednio więcej dla średnich i małych — patrz mapa), o tyle województwo świętokrzyskie, wymieniane z nimi dotychczas jednym tchem, awansowało do wyższej ligi, z PKB na głowę mieszkańca na poziomie 45-60 proc. średniej w Unii.

Tu pomoc publiczna może wynieść 35 proc. Ale UOKiK wykorzystał możliwość zróżnicowania pomocy w regionach z najniższym PKB zlokalizowanych obok tych z najwyższym. Skorzystają na tym regiony wokół Warszawy. I to niemało

f663x663

Źródło: Cały artykuł dostępny w piątkowym papierowym Pulsie Biznesu

W przypadku naszego regionu zmiana poziomu maksymalnego wsparcia dla inwestorów wynosi +5 pkt proc. Czy wpłynie to na zwiększenie konkurencyjności regionu radomskiego, a pośrednio na zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Szydłowieckim? Wszystko to zależy od tego jak lokalne firmy, a także osoby planujące założyć jednoosobową działalność gospodarczą – bądź ją poszerzyć, wykorzystają nowe fundusze europejskie w latach 2014-2020. Na łamach Portalu Szydłowieckiego będziemy starali sie informować o wszelkich projektach, w których będą mogli uczestniczyć mieszkańcy naszego regionu w najbliższych latach.