2017-11-24

Imieniny: Eugenii i Anastazji

INFORMACJE

Gmina Szydłowiec
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 10 08, fax. 617 10 61

e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl

Kancelaria Starosty, pok. 100; 48 617 70 00 w. 23

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pok. 104; 48 617 70 00 w. 20 i 21

Biuro Rady Powiatu, pok. 9; 48 617 70 00 w. 102

Wydział Finansowy, pok. 200-203; 48 617 70 00 w. 30-33

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu, pok. 207; 48 617 70 00 w. 81

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, pok. 41-42; 48 617 70 00 w. 60-62

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pok. 309; 48 617 70 00 w. 90

Wydział Budownictwa i Architektury, pok. 32; 48 617 70 00 w. 40-41

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 37-38, 40;

w zakresie rejestracji pojazdów: 48 617 70 00 w. 51-53

w zakresie wydawania praw jazdy: 48 617 70 00 w. 55

w zakresie transportu: 48 617 70 00 w. 50

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa, pok. 35; 48 617 70 00 w. 70, 72-73

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pok. 100/105; 48 617 70 00 w. 28

 

ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, 48 617 04 56 lub 48 617 04 61

Urząd Miejski w Szydłowcu

Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Kancelaria, pok. 12; 48 617 86 30

Wydział Organizacyjny, pok. 11; 48 617 86 36

Wydział Finansowy, pok. 22; 48 617 86 36

Wydział Funduszy Strukturalnych i Strat. Rozwoju, pok. 24; 48 617 86 38

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, pok. 1; 48 617 86 40

Wydział Stanu Cywilnego, pok. 2; 48 617 86 43

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 3; 48 617 86 44

 

ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. 3; 48 617 86 47

Ewidencja Działalności Gospodarczej, pok. 7; 48 617 86 50

Biuro Rady Miejskiej, pok. 48 617 86 64

 

ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 48 617 86 53, 48 617 86 54

 

ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

Wydział Informacji i Promocji, 48 617 86 65

 

ul. Staszica 3a, 26-500 Szydłowiec

Wydział Edukacji, 48 617 86 61

Gminne Jendostki Organizacyjne

Straż Miejska

ul. Kilińskiego 10, 26-500 Szydłowiec

48 617 00 40

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

48 617 18 12

 

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK

ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

48 617 10 29

 

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.

ul. Radomska 48a, 26-500 Szydłowiec

48 617 08 82

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

48 617 04 26

 

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych

ul. Kamienna 70, 26-500 Szydłowiec

48 617 06 42

 

Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

ul. Staszica 3a, 26-500 Szydłowiec

48 617 14 52

Szkoły i Przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu

ul. Wschodnia 7, 26-500 Szydłowiec

48 617 03 42

 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu

Staszica 3a, 26-500 Szydłowiec

48 617 07 60

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Wysokiej

Wysoka, 26-500 Szydłowiec

48 629 07 81

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku

Sadek, 26-500 Szydłowiec

48 617 05 22

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu

Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

48 617 10 07

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu Filia w Zdziechowie

Zdziechów, 26-500 Szydłowiec

48 617 51 21

 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu

ul. Folwarczna 4, 26-500 Szydłowiec

48 617 01 62

 

Zespół Szkół im. Bp Jana Chrapka w Majdowie

Majdów, 26-500 Szydłowiec

48 617 65 90

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec

48 617 60 60 lub 48 617 60 70

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec

48 617 00 06

 

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec

48 617 00 12

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec

48 617 13 11

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „SKAŁKA”

Kościuszki 39a, 26-500 Szydłowiec

48 617 43 11

Pozostałe Urzędy i Instytucje

Komenda Powiatowa Policji

Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec

48 617 72 00

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kościuszki 124, 26-500 Szydłowiec

48 617 11 72

 

Powiatowy Urząd Pracy

Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

48 617 12 88

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

48 617 47 13

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kościuszki 185, 26-500 Szydłowiec

48 617 10 01

 

Rodzinny Dom Dziecka

Wysoka 10a, 26-500 Szydłowiec

48 629 07 29

 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

Łaziska 15a, 26-505 Orońsko

48 618 44 37

 

SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec

48 617 03 00

 

Zarząd Dróg Powiatowych

Kościuszki 297, 26-500 Szydłowiec

48 617 58 61

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec

48 362 13 00

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Kościuszki 225, 26-500 Szydłowiec

48 617 58 65

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

48 617 89 44

 

Urząd Skarbowy w Szydłowcu

Widok  6, 26-500 Szydłowiec

48 617 00 81

 

Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Zamiejscowy w Szydłowcu

Pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

48 617 87 00

 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

Strażacka 1a, 26-500 Szydłowiec

48 617 54 60

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat  Szydłowiec

Sowińskiego 6, 26-500 Szydłowiec

48 617 18 97

Chlewiska
Urząd Gminy w Chlewiskach

ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska

tel. 48 628 70 53

Sekretariat, 48 628 50 55

Ewidencja Działalności Gospodarczej, 48 628 70 54 w. 22

Wydział Stanu Cywilnego, 48 628 70 54 w. 17

Referat Rolnictwa i Planowania Przestrzennego, 48 628 70 54, w. 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 48 628 70 54, w. 46

Szkoły i Placówki Oświatowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlewiskach

Szkolna 6, 26-510 Chlewiska

48 628 70 28

 

Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach

Szkolna 15, 26-510 Chlewiska

48 628 72 76

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Pawłów 230, 26-510 Chlewiska

48 617 66 60

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce

Cukrówka 57a, 26-510 Chlewiska

48 629 20 81

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skłobach

Skłoby 1a, 26-510 Chlewiska

48 629 19 19

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach

Budki I 1, 26-510 Chlewiska

48 629 13 79

Pozostałe Instytucje i Urzędy

Gminny Ośrodek Zdrowia w Chlewiskach

Szkolna 4a, 26-510 Chlewiska

48 628 70 73

 

Gminny Ośrodek Kultury,

Czachowskiego 54/1, 26-510 Chlewiska

48 628 70 40

Jastrząb
Urząd Gminy Jastrząb

Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Sekretariat, 48 628 48 60

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych, pok. 26; 48 628 48 73 w. 73

Wydział Geodezji i Rolnictwa, pok. 23; 48 628 48 70 w. 70

Wydział Inwestycji, pok. 24; 48 628 48 71 w. 71

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. 25; 48 628 48 72 w. 72

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 11; 48 628 48 75 w. 75

Ewidencja Ludności, pok. 11; 48 628 48 76 w. 76

Szkoły i Placówki Oświatowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych

Gąsawy Rządowe 144, 26-502 Jastrząb

48 629 04 29

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiłowie

Śmiłów, 26-502 Jastrząb

48 628 43 03

 

Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu

Kościuszki 51b, 26-502 Jastrząb

48 628 40 31 lub 48 628 40 04

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej Dużej

Wola Lipieniecka, 26-502 Jastrząb

48 628 40 23

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

Nowy Dwór, 26-502 Jastrząb

48 628 40 03

Jednostki Organizcyjne Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna

Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

48 628 40 15

Mirów
Urząd Gminy w Mirowie

Mirów Stary 27, 26-503 Mirów

48 628 38 89

Sekretariat, 48 628 38 89 w. 10

Inspektorat Oświaty, 48 628 38 89 w. 13

Referat Oświaty, 48 628 38 89 w. 14

Referat Organizacyjny, 48 628 38 89  w. 15

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Wodociągów 48 628 38 89 w. 15, 16, 23

Ewidencja Ludności, 48 628 38 89 w. 17

Urząd Stanu Cywilnego, 48 628 38 89 w. 18

Referat Podatkowy, 48 628 38 89 w. 19

Księgowość, 48 628 38 89 w. 20

Szkoły i Placówki Oświatowe

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie

Mirów 34a, 26-503 Mirów

48 628 39 15

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie

Mirów 34, 26-503 Mirów

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym

Bieszków Dolny 87, 26-503 Mirów

48 628 36 24

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym

Zbijów Mały 1, 26-503 Mirów

48 629 25 06

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie – punkt filialny w Mirowie Nowym

Mirów Nowy 52a, 26-503 Mirów

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirówku

Mirówek 1, 26-503 Mirów

48 628 39 26

Jednostki Organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie

Mirów Stary 58, 26-503 Mirów

48 628 38 87

Pozostałe Instytucje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mirów 27a, 26-503 Mirów

48 628 39 21

Orońsko
Urząd Gminy w Orońsku

Szkolna 8, 26-505 Orońsko

48 618 59 00

Sekretariat, pok. 3; 48 618 59 00 w. 10

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego, pok. 20; 48 618 59 19 w. 19

Działalność gospodarcza, pok. 20; 48 618 59 19 w. 19

Rolnictwo, pok. 16; 48 618 59 13 w. 13

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 13; 48 618 59 20 w. 20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pok. 14; 48 618 59 23 w. 23

Szkoły i Placówki Oświatowe

Przedszkole Samorządowe w Orońsku

Brandta 43, 26-505 Orońsko

48 618 44 45

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Brandta w Orońsku

Szkolna 3, 26-505 Orońsko

48 618 40 76

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie

Wałsnów 22a, 26-505 Orońsko

48 618 40 53

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie

Guzów 20, 26-505 Orońsko

48 618 40 26

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Ciepłej

Ciepła 24b, 26-505 Orońsko

48 618 47 50

 

Publiczne Gimnazjum w Orońsku

Szkolna 3, 26-505 Orońsko

48 618 44 29

Pozostałe Instytucje

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Topolowa 1, 26-505 Orońsko

48 618 40 27

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku

Szkolna 8, 26-505 Orońsko

48 618 58 12

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku

Brandta 10, 26-505 Orońsko

48 618 40 69

Kościoły
Dekanat Szydłowiecki

CHLEWISKA

Parafia pw. św. Stanisława bp. m.

ul. Kościelna 2a, 26-510 Chlewiska

gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki

tel. (48) 628 70 12

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:30; 16:00

Dni powszednie: 7:00

Odpusty: św. Stanisława bp. m. (8 maja), św. Józefa Oblubieńca (19 marca), św. Anny (26 lipca), św. Barbary (4 grudnia)

 

HUTA

Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy

Budki II nr 2, 26-500 Szydłowiec

gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki

tel. (48) 629 13 06

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:30; 15:30

Dni powszednie: 15:30

Odpusty: NMP Nieustającej Pomocy (27 czerwca), Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna)

 

KIERZ NIEDŹWIEDZI

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe

Kierz Niedźwiedzi, ul. Szydłowiecka 124, 26-115 Skarżysko Kościelne

gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski

tel. (48) 629 22 17

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 12:00

Dni powszednie: 18:00

Odpusty: św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpnia)

 

MAJDÓW

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Majdów 26, 26-500 Szydłowiec

gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

tel. (48) 617 65 37

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 12:00; (październik, maj i Wielki Post – 16:00)

Dni powszednie: 7:15 (maj, październik – 16:00)

Odpusty: Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)

 

 

 

 

NADOLNA

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Nadolna, 26-510 Chlewiska

gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki

tel. (48) 629 19 18

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziela i święta: 8:00; 10:00; 11:30

Dni powszednie: poniedziałek, środa, piątek, sobota – 18:00 (zima 16:00) wtorek i czwartek – 7:00

Odpusty: Najświętszego Serca Jezusowego (piątek po Oktawie Bożego Ciała)

 

OROŃSKO

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Brandta 36, 26-505 Orońsko

gmina Orońsko, powiat szydłowiecki

tel. (48) 618 40 17

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:30; 17:00

Dni powszednie: 17:30; 18:00 (od października do kwietnia – 16:30; 17:00)

Odpusty: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

 

PAWŁÓW k. SZYDŁOWCA

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Pawłów 231c, 26-510 Chlewiska

gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki

tel. (48) 617 65 87

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 10:00; 12:00

Dni powszednie: 17:00

Odpusty: św. Piotra i Pawła (29 czerwca)

 

RZUCÓW

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Kościelna 41, 26-423 Rzuców

gmina Borkowice, powiat przysuski

tel. (48) 673 79 20

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:30; 17:00 (zima – 16:00)

Dni powszednie: 7:00

Odpust: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

 

 

 

 

 

 

 

 

SADEK

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej

Sadek 168a, 26-500 Szydłowiec

gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

tel. (48) 617 08 49

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:00 (maj – 18:00; październik – 16:00)

Dni powszednie: 18:00 (od listopada do marca 16:00)

Odpusty: MB Bolesnej (15 września)

 

SZYDŁOWIEC

Parafia pw. św. Zygmunta

ul. Zakościelna 13, 26-500 Szydłowiec

gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

tel. (48) 617 16 48; www.swzygmunt.webd.pl

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00

Dni powszednie: 7:00; 7:30; 17:30; 18:00

Odpusty: św. Zygmunta (2 maja), MB Szkaplerznej (16 lipca)

 

SZYDŁÓWEK

Parafia pw. Narodzenia NMP

Szydłówek 3a, 26-500 Szydłowiec

gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

tel. (48) 617 14 25, www.szydlowek.com

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 11:00; 12:00; 16:00 (okres wakacyjny – 7:00; 9:00; 11:30; 16:00)

Dni powszednie: 17:00; 17:30

Odpusty: Narodzenia NMP (8 września)

 

WYSOKA

Parafia pw. św. Mikołaja

Wysoka 35, 26-500 Szydłowiec

gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

tel. (48) 629 07 82

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 7:30; 10:00; 12:00

Dni powszednie: 7:00; 7:30

Odpusty: św. Mikołaja (6 grudnia), św. Izydora (10 maja)

Dekanat Wierzbicki

DĄBRÓWKA WARSZAWSKA

Parafia pw. św. Judy Tadeusza

Dąbrówka Warszawska 125, 26-680 Wierzbica

gmina Wierzbica, powiat radomski

tel. (48) 381 06 75, www.juda-dabrowka.radom.opoka.org.pl

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 10:00; 12:00

Dni powszednie: 18:00 (zima – 17:00)

Odpusty: św. Judy Tadeusza (28 października)

 

GĄSAWY RZĄDOWE

Parafia pw. św. Edwarda

Gąsawy Rządowe 101, 26-502 Jastrząb

gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki

tel. (48) 629 04 22

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:00; 16:00

Dni powszednie: 17:00

Odpusty: św. Edwarda (13 października)

 

JASTRZĄB

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

ul. Jana Pawła II 8, 26-502 Jastrząb

gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki

tel. (48) 628 40 06

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 11:30; 16:00

Dni powszednie: 7:00; 7:30 (od marca do czerwca oraz od września do grudnia – 17:00)

Odpusty: św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową)

 

ŁĄCZANY

Parafia pw. MB Królowej Polski

Łączany 27a, 26-680 Wierzbica

gmina Wierzbica, powiat radomski

tel. (48) 618 21 97

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:00; 15:00

Dni powszednie: 17:00 (I-III oraz X-XII); 18:00 (IV-IX)

Odpusty: MB Królowej Polski (3 maja)

 

 

 

 

 

 

MIRÓW

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Mirów 28, 26-503 Mirów Stary

gmina Mirów, powiat szydłowiecki

tel. (48) 628 38 85

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 12:00; 17:00

Dni powszednie: 7:00; 7:30

Odpusty: MB Częstochowskiej (26 sierpnia), św. Andrzeja Boboli (16 maja)

 

RUDA WIELKA

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Ruda Wielka 46, 26-680 Wierzbica

gmina Wierzbica, powiat radomski

tel. (48) 618 24 30

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 9:00; 11:30;16:00

Dni powszednie: 18:00 (od września do kwietnia – 17:00)

Odpusty: Najświętszego Serca Jezusowego (piątek po Oktawie Bożego Ciała)

 

WIERZBICA

Parafia pw. św. Stanisława bp. m.

ul. Partyzantów 1, 26-680 Wierzbica

gmina Wierzbica, powiat radomski

tel. (48) 618 20 06

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 7:30; 9:15; 10:30; 12:00; 17:00

Dni powszednie: 7:00; 17:00; 17:30

Odpusty: św. Stanisława (8 maja), Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)

Dekanat Przysuski

BORKOWICE

Parafia pw. Świętego Krzyża

ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 13, 26-422 Borkowice

gmina Borkowice, powiat przysuski

tel. (48) 675 79 25, www.parafiaborkowice.pl

 

Godziny Mszy Świętych:

Niedziele i święta: 8.30; 10.00; 12.00; 16.00

Dni powszednie: 7:00; 7:30; (maj, czerwiec, październik – 17.00)

Odpusty: św. Antoni (13 czerwca), Podwyższenie Krzyża Świętego (14 września), MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową)