2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Informacja o Stowarzyszeniu Aktywni z Gąsaw Rządowych

by Bartosz Kaluga on Październik 31, 2014

Stowarzyszenie Aktywni zostało powołane do życia w 2010 roku w celu bardziej aktywnego i skutecznego działania na rzecz społeczności obszarów wiejskich i małych miast. Swoją działalność społeczną stowarzyszenie skoncentrowało na obszarze gminy Jastrząb, powiecie szydłowieckim, ale także na obszarze całego woj. mazowieckiego.

Siedzibą stowarzyszenia jest niewielka wieś w powiecie szydłowieckim – Gąsawy Rządowe. Rozwój Stowarzyszenia opieramy na środkach z funduszy unijnych i budżetu państwa. Tylko przez ostatnie 4 lata pozyskaliśmy ponad 15 projektów, przede wszystkim dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. To stanowi absolutny rekord nie tylko w powiecie szydłowieckim, ale także w skali całego regionu. Osiągnięcie to doceniła Komisja Europejska, która wyróżniła nasze Stowarzyszenie jako REPREZENTUJĄCE Polskę w ramach programu pt. „Młodzież w działaniu” w 2013 r.

Wiemy w jaki sposób pozyskiwać środki unijne, ale to tylko 50% gwarancji sukcesu, przede wszystkim wiemy jak należy właściwie zrealizować i jak rozliczać projekty. Na lata 2014 – 2020 Unia Europejska przeznaczyła na pomoc Polsce łącznie ponad 520 mld zł. Środki te mogą być istotnym impulsem dla rozwoju sołectw, gmin, czy powiatów w których mieszkamy.

Poniżej prezentujemy tylko niektóre projekty, które pozyskaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, aby przedstawić Państwu istniejące możliwości, a poniekąd zainspirować do wdrażania podobnych działań na Waszym terenie:

 • W 2012 roku zrealizowaliśmy trzy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  • „Edukacja dla przedsiębiorczości mieszkańców gminy Mirów” – Działanie 9.5,
  • „Edukacja przedsiębiorczości mieszkańców gminy Jastrząb” – Działanie 9.5,
  • „Edukacja dla przedsiębiorczości mieszkańców gminy Szydłowiec” – Działanie 9.5.

Celem projektów było zwiększenie aktywności mieszkańców gmin Jastrząb, Mirów i Szydłowiec poprzez podniesienie poziomu ich przedsiębiorczości dzięki zajęciom szkoleniowym.

 • W 2012 r. pozyskaliśmy dotację dla Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego „Wolanki” na projekt: „Czym skorupka za młodu nasiąknie – czyli tworzymy  Młodzieżową Drużynę Pożarniczą” – w ramach którego powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Gminie Jastrząb. Dotacja pozyskana została ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • W 2012 roku utworzyliśmy także Ochotniczą Straż Pożarną w ramach projektu „Tworzymy OSP w gminie Jastrząb”. W ramach projektu powstała 22-osobowa drużyna pożarnicza, gruntownie przeszkolona i wyposażona. Dotacja pozyskana została ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • W 2013 i 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na 2 projekty: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsawy Rządowe” oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsawy Rządowe” ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dzięki tym projektom stworzyliśmy w pełni wyposażoną świetlicę, która jest miejscem spotkań mieszkańców oraz zapewnia wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu szczególnie dla najmłodszych. W ramach projektu wyremontowano budynek po byłej szkole podstawowej (będący wcześniej ruiną) i zakupiono niezbędne wyposażenie świetlicy (materiały edukacyjne, komputery, meble itd.).
 • W 2013 roku jako jedyna w Polsce organizacja pozarządowa zostaliśmy wybrani do programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Osiągnięcia Stowarzyszenia Aktywni były zaprezentowane podczas spotkania zorganizowanego w miejscowości Krupanj w Serbii w październiku 2013 roku. Inicjatywa została sfinansowana w ramach Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. W wydarzeniu brały udział organizacje pozarządowe, Polskę reprezentowało Stowarzyszenie Aktywni.
 • W 2014 roku pozyskaliśmy dotację na projekt „Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku 2014” promujący zdrowy tryb życia, sport, rodzinne spędzanie wolnego czasu oraz walory turystyczne naszego regionu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 • W 2014 roku pozyskaliśmy także dotację na projekt pt.: „Promocja obszaru LGD poprzez wydanie serii folderów widokówek”, w ramach projektu wydaliśmy serię 4 tysięcy widokówek promujących Gminę Jastrząb i cały powiat szydłowiecki. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 • Wspieramy działalność Zespołu folklorystycznego „Gąsawianki”. Członkowie zespołu stanowią fundament Stowarzyszenia. Dlatego przygotowałem projekt pt. Podtrzymywanie tradycji ludowych oraz ożywienie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Ziemi Radomskiej”, w ramach którego zakupimy stroje ludowe dla zespołu. Zespół działa już ponad 45 lat i osiągnął wiele sukcesów np. podczas „Kuźnic Koneckich” w Sielpi. Bez zaangażowania członków Zespołu wiele inicjatyw Stowarzyszenia nie mogłoby być zrealizowane. To kolejny dowód na to, że tylko wspólna praca może przynieść owoce.
 • W 2013 r i 2014 zrealizowaliśmy dwie edycje pierwszego w Polsce innowacyjnego projektu skierowanego do wspólnot gruntowych pt. „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe”. Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce działającą na rzecz wspólnot gruntowych. W ramach szkoleń i doradztwa pomogliśmy ponad 25 wspólnotom; łącznie ponad 100 osobom z całego Mazowsza. Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W obu projektach prowadziliśmy szkolenia oraz doradztwo dla wspólnot gruntowych, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie uzyskane na rzecz pracy dla wspólnoty gruntowej wsi Gąsawy Rządowe.
 • W 2014 roku dzięki naszym staraniom doprowadziliśmy do zbudowania wiaty na stacji PKP Szydłowiec.

Powyżej przedstawiłem jedynie wybrane, ale kluczowe projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Aktywni w ostatnim czasie. Środki europejskie, ale także dotacje z budżetu państwa stwarzają w dzisiejszych czasach ogromną szansę na rozwój, postarajmy się aby nasze sołectwa, gminy, nasze małe ojczyzny nie zmarnowały tej szansy.

                                                                                                                             Andrzej Bracha – Wiceprezes Zarządu