2019-06-18

Imieniny: Wincentego i Wodzisława

II Rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II

by Bartosz Kaluga on Maj 2, 2013

1 maja 2013 obchodziliśmy drugą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Proces beatyfikacji rozpoczął się już właściwie na uroczystościach pogrzebowych Papieża, kiedy to zebrani wierni trzymali transparenty z napisem „Santo subito” tzn. święty natychmiast. W ten sposób wierni domagali się od przyszłego papieża szybkiego rozpoczęcia procesu kanonizacji Jana Pawła II. Dokładnie 2 lata temu 1 maja 2011 podczas Mszy św. na placu św. Piotra w Rzymie nastąpiła beatyfikacja J.P. II. Jan Paweł II błogosławionym!!! Dziś w szydłowieckiej farze odbyła się msza św. o rychłą kanonizację Wielkiego Papieża Polaka.

Mszę w koncelebrze odprawili: ks. Adam Radzimiński, ks. Witold Witasek oraz ks. Andrzej Kania. Ten ostatni w skierowanych do wiernych słowach podczas kazania podkreślił3 symbole jakie towarzyszyły Papieżowi w czasie jego pontyfikatu: okno – poprzez które rozmawiał z młodzieżą, słuchał ich, mówił do nich ale także rozmawiał. Okno, przed którym podczas pielgrzymek do Polski, wieczorami gromadziły się tłumy ludzi, młodzieży. Drugi symbol to szkaplerz, z którym Papież Polak się identyfikował. I po trzecie chusteczka, ukazująca ojca cierpiącego, ocierającego łzy, pot. Kardynał Dziwisz podczas odprawianej mszy z okazju II rocznicy beatyfikacja Jana Pawła II w Łagiewnikach powiedział: – Jan Paweł II nie miał żadnej armii. Nie dysponował zbrojną siłą. Jego orężem była Ewangelia i zawarta w niej prawda o Bogu i człowieku.

Podczas mszy w Szydłowcu śpiewał chór miasta Szydłowca „Gaudium Canti, który bezpośrednio po mszy wystąpił z koncertem pt. „On pieśń mą na dębowym kowadle ukował”. Licznie zgromadzeni wierni z zachwytem, skupieniem i wzruszeniem słuchali przepięknych wykonań artystów. Po koncercie zgromadzeni przeszli pod pomnik Jana Pawła II znajdujący się przed szydłowiecka farą aby w skupieniu pomodlić się zapalić znicz a na koniec odśpiewać ukochana pieśń Papieża „Barka”

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w październiku tego roku Jan Paweł II zostanie ogłoszony Świętym, na co z niecierpliwością czekamy.

Autor tekstu: Katarzyna Dąbrowa