2021-09-23

Imieniny: Rafała i Marcina

II Powiatowa Debata o Bezpieczeństwie w Szydłowcu

by Bartosz Kaluga on Luty 20, 2014

W środę (19.02.2014 r.) o godzinie 17:00 w Auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyła się II Powiatowa Debata Społeczna, poświęcona bezpieczeństwu w powiecie szydłowieckim. Spotkanie odbyło się w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W spotkaniu z mieszkańcami powiatu  szydłowieckiego udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Sekretarz Gminy Szydłowiec Dorota Kubiś reprezentująca Burmistrza Szydłowca, a także Komendant Powiatowy w Szydłowcu nadkom. Jarosław Popczyński. Po przywitaniu zaproszonych gości przez komendanta Popczyńskiego debatę otworzył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Następnie komendant Popczyński przedstawił w formie krótkiej prezentacji multimedialnej stan bezpieczeństwa na terenie powiatu szydłowieckiego oraz  realizację  zadeklarowanych postanowień z pierwszej debaty społecznej, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2012 roku. Komendant wskazał w swoim wystąpieniu na skalę zagrożeń i efekty pracy szydłowieckich policjantów w 2013 roku. Podczas prezentacji zwrócił uwagę  na ważną rolę  dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu ze społeczeństwem i poprosił o przedstawienie się osobiście każdego dzielnicowego dla zabranych uczestników debaty, jak również wskazanie obsługiwanego przez nich rejonu służbowego.

Druga część debaty to otwarta dyskusja z jej uczestnikami, której hasłem przewodnim było – „bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. W tej części spotkania mieszkańcy zebrani w auli wskazywali na miejsca zagrożone, oraz problemy, które ich niepokoją i wpływają negatywnie na poczucie lokalnego bezpieczeństwa. Wśród poruszanych tematów pojawiły się między innymi:

  • zła lokalizacja przystanków dla  busów/gimbusów przewożących dzieci i młodzież  szkolna,
  • zakłócenie ciszy nocnej w rejonie jednego z lokali gastronomicznych w Szydłowcu,
  • bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania drogi krajowej E-77 z ulica Kolejową,
  • zapobieganie aktom wandalizmu i niszczenia mienia w rejonie boisk ORLIK przy ulicy Sportowej.

Na wszystkie zadawane pytania  udzielały odpowiedzi osoby zasiadające przy stole prezydialnym . Niektóre spostrzeżenia i wnioski  wymagające szerszego wyjaśnienia zostały zanotowane i po przeanalizowaniu zostaną podjęte odpowiednie działania.

W  trakcie wypowiedzi  uczestników debaty  były również głosy poparcia i pochwały za dobra pracę szydłowieckich policjantów. Istotną częścią spotkania było również przekazanie informacji przez wojewodę, dotycząca realizacji zadań zadeklarowanych podczas pierwszej debaty. Wojewoda  wskazał również  na pewne utrudnienia, które czekają mieszkańców naszego powiatu w związku z zaplanowaną w bieżącym roku  budową trasy S-7.

Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną pracy policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.

We wczorajszym spotkaniu udział wzięło około 100 mieszkańców powiatu szydłowieckiego, co świadczy o coraz większej świadomości lokalnego społeczeństwa, że bezpieczeństwo to „nasza wspólna sprawa”.

Pragniemy również zapewnić iż wzorem ubiegłego roku będą również odbywały się gminne debaty społeczne na terenie powiatu szydłowieckiego,
o których będziemy informować m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów i strony internetowej KPP Szydłowiec.

asp.szt. Dariusz Gawęda.

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu