2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Henryk Nosowski – Wywiady Przedwyborcze II Tura

by Bartosz Kaluga on Listopad 26, 2014

Zapraszamy do pierwszego wywiadu przedwyborczego przed II turą wyborów w Gminach Powiatu Szydłowieckiego. Jako pierwszy odpowiedzi udzielił nam Pan Henryk Nosowski – kandydat na Wójta w Gminie Orońsko.  Zapraszamy do lektury.

Przybliżenie sylwetki kandydata

Kilka słów o sobie. Czy może Pan w kilku zdaniach opisać swoją osobę i swoje doświadczenie w kontekście stanowiska o które się Pan ubiega?

Henryk Nosowski: Mam 60 lat mieszkam w Orońsku. Jestem żonaty , mam dwóch synów jednego wnuka 9 l. Z wykształcenia, średnie techniczne, jestem rolnikiem i z rolnictwem związane było moje życie zawodowe. Pracowałem w PZKR Sz-c. SKR Orońsko, gdzie zajmowałem się oświatą rolniczą, a potem w kadrze kierowniczej RSP Orońsko, WOPR Łaziska oraz AWRSP O/T w Lublinie. Od lat 90-tych związany jestem zawodowo z Łaziskami gm. Orońsko. Jestem współzałożycielem Spółdzielni Mieszkaniowej „ŁAZISKA” w której do dnia dzisiejszego pracuję na stanowisku kierownika bieżącej działalności gospodarczej. Sprawy mieszkańców zarówno osiedla, jak też gminy nie są mi obce i swoje doświadczenie oraz wiedzę chcę wykorzystać w pracy na rzecz całej gminy jako wójt.

Ocena pierwszej tury wyborów. Jak Pan ocenia pierwszą turę wyborów samorządowych w Pana Gminie. Czy jej wyniki są dla Pana zaskoczeniem?

W wyborach na Urząd Wójta Gminy Orońsko wystartowało 5 kandydatów. Frekwencja dość wysoka bo ok. 60%. Zaskoczenia nie było. Spodziewaliśmy się „czerwonej kartki” dla obecnego wójta (959 głosów). Pozostali kandydaci zdobyli 1987 głosów. Ja uzyskałem bardzo dobry wynik (882 głosy). Dziękuję za to Wyborcom.

Czynniki sukcesu w pierwszej turze. Co Pana zdaniem było kluczowe w Pańskiej batalii wyborczej w I turze – jakie czynniki wpłynęło na to, że to właśnie Pan dotarł do II tury?

Myślę, że mieszkańcy Gminy Orońsko w mojej osobie widzą osobę uczciwą, kulturalną i doświadczoną, zarówno życiowo jak i zawodowo. Moją silną stroną są członkowie mojego Komitetu Wyborczego „Porozumienie dla rozwoju gminy Orońsko”. Ludzie powszechnie szanowani.

Program wyborczy

Współpraca. Zacznijmy od tematyki współpracy, ponieważ właśnie ta kwestia będzie pojawiała się w formie pośredniej w kolejnych pytaniach. Tam gdzie jest współpraca ponad podziałami i osobistymi ambicjami, tam są większe szanse na uzyskanie wymiernych rezultatów. Łatwiej pozyskać środki, zaangażować różne środowiska, wykreować pozytywną atmosferę wobec różnorodnych inicjatyw. Czy ocenia Pan siebie jako osobę zdolną do współpracy z innymi jednostkami ponad podziałami partyjnymi?

Nie widzę by w gminie Orońsko była uprawiana polityka partyjna. Ja jestem bezpartyjny. Moją osobę popiera wiele środowisk w tym działacze i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem gotów do współpracy w rozwiązywaniu spraw i problemów gminy.

Budżet obywatelski. Doświadczenia miast, które dały obywatelom możliwość decydowania o wydatkach, są bardzo budujące. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie wprowadzenia w Pana Gminie budżetu obywatelskiego/budżetu partycypacyjnego? Proszę przybliżyć mieszkańcom jakie mogłyby być kryteria ustalania budżetu i w jaki sposób społeczeństwo mogłoby decydować o realizacji budżetu obywatelskiego.

Jestem zwolennikiem budżetu obywatelskiego i wdrożę go w życie tak szybko jak będzie to możliwe. Niestety stan finansów gminy Orońsko jest katastrofalny. Zadłużenie blisko 6.000.000 zł. Spłata kredytów do 2036 roku. Bardzo wysokie koszty obsługi finansowej. Ponadto bałagan organizacyjny. Będę prowadził z mieszkańcami konsultacje i rozmowy wyjaśniające. Uspołecznię tworzenie budżetu gminy.

Pozyskiwanie funduszy unijnych. Czy jest szansa utworzenie jednostki (czy nawet zatrudnienie osoby, specjalisty od funduszy unijnych), która wspierałaby lokalne przedsiębiorstwa, a także osoby indywidualne planujące założyć własną działalność gospodarczą, w wykorzystaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Z doświadczenia wiem, że wiele polskich firm odnotowało gwałtowny wzrost w ostatnich latach głównie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy unijnych.  Jednak niejednokrotnie problemem dla wielu firm jest napisanie biznes planu czy nawet otrzymania porad, gdzie powinni szukać możliwości dofinansowania. Czy samorząd gminny byłby w stanie wspomóc lokalne przedsiębiorstwa i jednostki indywidualne w tej kwestii, zaktywizować dodatkowo do udziału w projektach unijnych?

Tak. Pomoc gminy dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, rolników w zdobywaniu środków finansowych to jeden z moich najważniejszych priorytetów . Zamierzam wspierać rozwój przedsiębiorczości działalności gospodarczej szczególnie dla środowisk wykluczonych poprzez założenie spółdzielni socjalnych.

Specjalna strefa ekonomiczna/przemysłowa. Czy jest realna szansa na utworzenie takiej strefy w Gminie Orońsko? Można usłyszeć wiele opinii, że każda poszczególna Gmina w powiecie szydłowieckim jest za mała na budowę strefy ekonomicznej zdolnej przyciągnąć inwestorów. Co jeśli mówilibyśmy o utworzeniu wspólnej strefy dla wszystkich gmina powiatu dla wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Szydłowieckiego przy współpracy Starostwa Powiatowego? Jak ocenia Pan realność takiego projektu?

Uważam, że utworzenie wspólnej strefy przemysłowej przez wszystkie gminy Powiatu Szydłowieckiego jest mało realne. Większą szansą może być wspólny obszar rozwoju gospodarczego Gminy Orońsko z Gminą Szydłowiec  lub Gminą Jastrząb lub Gminą Wolanów (Powiat Radom). Ja wraz z radnymi będę zabiegał o firmy z zewnątrz i przygotuję dla nich oferty inwestycyjne.

Szkoły i Przedszkola. W budżecie gminnym “oświata” (szkoły i przedszkola) to największa pozycja wydatków. Jak Pan ocenia naszą oświatę i czy uważa Pan, że w przyszłej kadencji należy podjąć próbę reorganizacji w celu ograniczenia kosztów czy zwiększenia efektywności. Jaką pomoc edukacyjną dostaną dzieci których rodziców nie stać na opłacenie przedszkola, mam na uwadze wyrównanie szans edukacyjnych.

W gminie Orońsko organizacja szkolnictwa jest niewłaściwa. Należy podjąć nowoczesną, stopniową reorganizację, ale bez likwidacji szkół, a poprzez tworzenie punktów przedszkolnych. Zamierzam wspomagać tworzenie punktów przedszkolnych w Tomaszowie, Chronowie, Guzowie, Łaziskach i Wałsnowie.      

Młodzi, a starzejące się społeczeństwo. Z jednej strony należy aktywnie przeciwdziałać bezrobociu szczególnie pośród najmłodszych na rynku pracy. I wspierać te inicjatywy, które mogę temu wymiernie pomóc. Dochodzą do tego również inicjatywy wspierające politykę prorodzinną. Z drugiej strony mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i wynikające z tego potrzeby. Nie ukrywajmy, że kampaniach wyborczych jest łatwiej przekonać do siebie starsze osoby obietnicą nowego chodnika, czy wiaty na przystanku. Później te obietnice należy spełnić, ale czy mają one wymierny wpływ na wzrost dobrobytu mieszkańców Gminy? Jak pogodzić zapotrzebowanie w inwestycje przeciwdziałające ucieczce młodych osób z Gminy, wspomagające politykę prorodzinną, a potrzebom związanym ze starzejącym się społeczeństwem w Gminie? Jakie inwestycje mogłyby połączyć potrzeby obu tych grup? Czy może lepiej skupić się na jednej z opisanych grup?

W społeczeństwie potrzebni są wszyscy: młodzi, osoby w średnim wieku i seniorzy. To dotyczy także gminy Orońsko. O wszystkich należy zabiegać i ułatwiać im życie. Zamierzam wspomagać obecnych mieszkańców, a także zabiegać o nowych mieszkańców poprzez wyznaczenie nowych terenów dla budownictwa mieszkaniowego i rozwój mieszkalnictwa prywatnego, komunalnego, socjalnego oraz społeczno-czynszowego.

Patologie polityczne. A głównie nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich ludzi, a nie ludzi z kompetencjami. To jedne z najczęstszych zarzutów wobec samorządowców lokalnych. W jaki sposób ma Pan zamiar dobierać swoich współpracowników?

Niewątpliwie to drażliwy społecznie problem szczególnie w środowisku wiejskim o dużym bezrobociu. Z drugiej strony podejmując wysiłek rozwoju to należy to zrobić z zespołem pracowników kompetentnych, chętnych do pracy pozytywnie zmotywowanych niekoniecznie finansowo. W swojej praktyce będę stosował konkursowy nabór pracowników dając szanse wszystkim dobrze przygotowanym kandydatom.

Uzdolniona młodzież. Wspieranie najbardziej potrzebujących i szczególnie uzdolnionych. Jak pomóc tym osobom, które mają nieprzeciętne wyniki, a brak finansowych możliwości. Czy jest szansa na uruchomienie programu z dofinansowaniem dla najbardziej uzdolnionych osób?

System prawny umożliwia wsparcie zdolnych uczniów. Jedną z nich są stypendia. W tej chwili nie wiem czy stypendia są przyznawane w naszych szkołach. Jeśli ich nie ma to przedłożę Radzie Gminy projekt regulaminu ich przyznawania w dziedzinie nauki, osiągnięć kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Zadłużenie Gminy.  Jak je zmniejszać? Czy jest to w ogóle możliwe w obecnych warunkach i potencjale ekonomicznym gminy?

Nie ma innego wyjścia. Należy znaleźć sposób na zmniejszenie ogromnego zadłużenia. Bez tego Gminie Orońsko grozi katastrofa finansowa. To najważniejsze wyzwanie nadchodzącej kadencji, a ponadto muszę znaleźć środki rozwojowe. Dam radę. Wiem jak to zrobić.

Druga tura. Jakie jest Pana nastawienie przed drugą turą wyborów? W czym upatruje Pan szanse na swoje zwycięstwo?

Przed drugą turą jestem spokojny i dobrze nastawiony. Przeprowadziłem rozmowy i konsultacje z mieszkańcami, działaczami społecznymi i częścią nowo wybranych radnych. Mamy uzgodniony ramowy program rozwoju i wspólnych działań. Bardzo cenię sobie podjętą współpracę z Komitetem Wyborczym „Knop Uczciwość i Kompetencja” samym Krzysztofem Knopem – kandydatem na wójta, To młody przyszłościowy samorządowiec. Ponadto nasze działania wspiera Pan Roman Woźniak doświadczony działacz społeczny i samorządowy, obecnie jedyny Radny Rady Powiatu w Szydłowcu z Gminy Orońsko. Tak więc jestem dobrej myśli.

Z poważaniem

H. Nosowski