2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Godzina dla Gminy, dla Powiatu, dla wioski

by Marek Sokołowski on Kwiecień 3, 2016

Stan środowiska naturalnego jest jednym z atrybutów atrakcyjności danego regionu, miasta czy miejscowości. Naszą okolicę cechuje duże zalesienie, wzgórza i cieki wodne oraz wiele atrakcyjnych miejsc do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej czy choćby zwykłych spacerów. Przykro jednak stwierdzić, że obraz jaki się wyłania z przydrożnych rowów, czy leśnych ścieżek świadczyć o baraku kultury ekologicznej i zwykłym bałaganiarstwie wielu osób. Niestety dla pewnej grupy wyrzucenie śmieci, czy butelki przez okno samochodu albo wywiezienie śmieci do lasu to nadal norma zachowania.

Przykro stwierdzić, że zarządcy dróg gminnych czy powiatowych nie radzą sobie z tym zjawiskiem. Sprzątanie kosztuje, więc być może nie mają na to środków finansowych i możliwości kadrowych. W sumie w powiecie jest przecież kilkaset kilometrów dróg. No cóż porośnie nowa trawa i problem częściowo w niej zniknie. Śmieci nadal będą jednak szpecić wiele miejsc i świadczyć o naszym braku przyzwoitości. To jest negatywny obraz naszej społeczności. No cóż może ci co je wyrzucają, nie korzystają z piękna przyrody, które tak bezmyślnie niszczą a wpatrzeni w swój koniec nosa, maja w nosie to co inni o nich myślą. Nam jako społeczeństwu chyba jednak powinno zależeć co nas sadzą i jaki obraz o nas idzie w świat.

Trzeba więc chyba zaproponować akcję „Godzina dla Gminy” a może i godzina dla Powiatu, dla konkretnej wioski i skrzyknąć się społecznie na sprzątanie zaśmieconych przez bałaganiarzy naszych pięknych miejsc. Przecież to nie robią ludzie z Marsa, czy Księżyca ale nasi sąsiedzi i znajomi, a może i my sami niestety do tego swoje śmieci dokładamy. Warto to zmienić, choćby takim wspólnym sprzątaniem!