2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Gminny konkurs prozdrowotny

by Marek Sokołowski on Grudzień 7, 2015

Problem rozprzestrzeniania się ciężkiej wyniszczającej choroby AIDS/ HIV,  nie jest obecnie popularny medialnie, nie oznacza to jednak, że należy go bagatelizować, obecnie na świecie żyje ponad 40 milionów ludzi z AIDS/ HIV. Problem jest poważny, bowiem rocznie na AIDS umiera około 2 mln osób.

W celu promowania postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za własne życie i przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży. Z inicjatywy Marka Artura Koniarczyka – przewodniczącego Rady Miejskiej, począwszy od 2011 roku organizowany jest w Szydłowcu Gminny Konkurs Wiedzy o AIDS /HIV skierowany do uczniów gimnazjów. W jego trakcie popularyzuje się wiedzę z zakresu problematyki AIDS i HIV, szczególnie z uwzględnieniem biologicznych aspektów choroby.

W tym roku zmagania konkursowe odbyły się na auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Przybyłych powitał Marek Artur Koniarczyk, który podziękował współorganizatorom i życzył młodzieży pomyślnego rozwiązanego testu. Głos zabrała również Elżbieta Pawlak – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, która opowiedziała o założeniach jakie przyświecają, przypadającemu na 1 grudnia, Dniu Walki z AIDS i wyraziła zadowolenie, że Szydłowiec włącza się w jego obchody.

Uczestnicy konkursu przez godzinę rozwiązywali test wiedzy o AIDS /HIV i doskonale sobie z nim poradzili.  Bardzo dobra znajomość tematu wymagała „dogrywki”. Dodatkowe zadanie pozwoliło na wyłonienie zwycięzców, którymi zostały uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół w Majdowie. I miejsce zajęła Dominika Ciura, drugie – Laura Sokołowska, trzecie Anastazja Karpeta. Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek.

Konkurs odbył się przy wsparciu finansowym Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, w imieniu którego nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Edward Borek oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu.