2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Głowne założenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2016

by Marek Sokołowski on Listopad 27, 2015

Szydłowiecki Ratusz. Siedziba władz miejskich.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew 13 listopada 2015 roku, przedłożył Radzie Miejskiej do dalszego procedowania projekt budżetu gminy Szydłowiec na rok 2016 . Zgodnie z wymogami projekt budżetu został także złożony do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

W planie dochodów i wydatków, według którego w zakresie finansowym będzie w 2016 roku, funkcjonował samorząd gminny, zapisano dochody w kwocie 52.879.682,00 zł, z kolei wydatki zaplanowano na kwotę 52.305.681,00. Istotne dla rozwoju Gminy wydatki inwestycyjne maja wynieść  4.361.976,00 zł. Zaplanowano także kwotę tzw rezerwy na inwestycję w wysokości 120.000,00 zł. Rezerwa na inwestycje została po raz pierwszy wprowadzona do budżetu w 2015 roku.

Zgodnie z przyjętym w latach poprzednich harmonogramem, w roku 2016 gmina musi przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych kwotę 574.000,00 zł plus koszty obsługi długu – około milion złotych. A już w roku 2017 na wykup obligacji komunalnych gmina musi zabezpieczyć kwotę 2.574.000,00 plus prawie milion złotych na koszty obsługi zadłużenia. Zrealizowany projekt kluczowy, a właściwie spłata zaciągniętych na ten cel zobowiązań, będzie wiec przez najbliższe lata generowała znaczne obciążenia finansowe dla Gminy. Beda to wydatki na wykup obligacji komunalnych, co zmniejszy możliwości inwestycje budżetu Gminy Szydłowiec.

W budżecie gminy na 2016 rok jest szereg zadań determinujących działania samorządu na kilka najbliższych lat i wskazujących kierunki rozwoju. Jeszcze w 2015 roku wykonany zostanie projekt przebudowy jazu (tamy) przy szydłowieckim zalewie oraz koncepcja zagospodarowania terenu wokół akwenu. Na podstawie tych dokumentów w przyszłym roku będzie można rozpocząć modernizację jazu. W przyszłym roku zostanie również opracowany kompleksowy projekt budowlany modernizacji zalewu oraz terenu przyległego na podstawie opracowanej koncepcji, która ma powstać do końca 2015 roku. Na ten cel w budżecie na 2016 rok zarezerwowano kwotę 350.000,00 zł. Opracowana zostanie również dokumentacja na rozbudowę stadionu przy ulicy Targowej w Szydłowcu. W przyszłym roku gmina zainwestuje m.in. w budowę kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację na modernizację oczyszczalni ścieków. Systematycznie będzie rozbudowywane i modernizowane oświetlenie uliczne na terenie gminy. W planach jest też budowa nowych dróg na osiedlu nad zalewem.

Kontynuowana będzie również budowa lokali socjalnych przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu. Na skrzyżowaniu ulic Folwarczna i Kościuszki ustawiona zostanie sygnalizacja świetlna – inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z powiatem szydłowieckim. Zaplanowana jest również przebudowa parkingu na ulicy Kolejowej – zadanie to będzie realizowane w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz przebudowa parkingu przy ulicy Kościuszki – przy OSP i Prokuraturze. W planach są także remonty w palcówkach oświatowych. W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowane są wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Przyszły rok będzie również czasem realizacji inwestycji wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Na terenie gminy wykonane zostaną następujące zadania: siłownia plenerowa na osiedlu Wschód, chodnik w Woli Korzeniowej, plac rekreacyjno-sportowy „Nad Zalewem”, boisko do piłki plażowej w Sadku, siłownia zewnętrzna w Majdowie oraz zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.