2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Głos Prawicy, w sprawie kryzysu imigracyjnego

by Marek Sokołowski on Październik 13, 2015

Lucyna Wiśniewska

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zgody na przyjęcie przez Polskę nawet 100 000 muzułmańskich imigrantów Prawica Rzeczypospolitej przesłała do mediów list w którym wyraża dezaprobatę wobec kwotowego systemu rozsyłania imigrantów po państwach Europy. Proponowany system jest elementem całkowicie nieodpowiedzialnej polityki, której ostatecznym horyzontem jest zdaniem władz Prawicy  – zapowiedziana przez przewodniczącego Komisji Europejskiej – legalizacja nielegalnej imigracji. 

Lucyna Wiśniewska z Prawicy RP, kandydatka w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości,  przypomina że takie stanowisko przewodniczący partii Marek Jurek prezentował na  posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP 14 maja. Wzywając rząd do podjęcia pilnych kontaktów z oficjalnymi organizacjami charytatywnymi Kościołów Wschodnich i rozpoczęcia współpracy z nimi relokacji uchodźców chrześcijańskich uciekających przed prześladowaniami w Syrii i Iraku.

Masowa imigracja jest przyczyną zdestabilizowania bezpieczeństwa, opieki społecznej, edukacji publicznej i niesie groźną perspektywę polityczną, gdy islamscy imigranci zażądają określenia na nowo charakteru tych krajów, gdy przestanie im wystarczać doktryna wielokulturowości. Według szacunków socjologów, w drugiej połowie naszego wieku, we Francji liczba młodzieży muzułmańskiej może dorównywać liczbie młodzieży pochodzącej z rodzin o tradycji francuskiej.

Władze Prawicy Rzeczypospolitej twierdzą, że Polska nie ma zdolności absorpcyjnej masowej imigracji ekonomicznej. Młodzi Niemcy czy Francuzi nie szukają pracy za granicą. Młodzi Polacy ciągle masowo wyjeżdżają z kraju. Jak w tej sytuacji możemy przyjmować imigrantów z zewnątrz?  Nasz kraj nie może wchodzić na tę drogę. Myśląc o uchodźcach, myślimy zazwyczaj o ludziach, którzy uciekają przed wojną albo ich państwo uległo rozkładowi.  Tymczasem wielu z tych imigrantów wdzierających się w granice Europy to imigranci ekonomiczni.

Zdaniem autorów listu „Uchodźstwo i imigracja to dwa różne problemy. Uchodźcom każde państwo powinno udzielać pomocy humanitarnej. Ale dla Unii Europejskiej uchodźstwo to tylko pretekst do wymuszenia na Europie Środkowej przyjęcia zachodnioeuropejskiej polityki imigracyjnej i otwarcia naszych krajów na masową ekonomiczną imigrację muzułmańską. Polska musi to jednoznacznie odrzucić. Jednocześnie powinniśmy prowadzić własną politykę solidarności. Rząd, współpracując z chrześcijańskimi organizacjami charytatywnymi, takimi jak Caritas, powinien umożliwiać przesiedlenie do Polski chrześcijańskim rodzinom, które dziś są w obozach w Grecji czy we Włoszech i szukają miejsca stałego schronienia.”

Prawica Rzeczypospolitej uważa także,  za oczywisty obowiązek pomocy dla Polaków uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi na wschodniej Ukrainie np. z Mariupola. Takie działania powinny być elementem polskiej polityki solidarności,  o których należy zawiadomić władze i państwa Unii Europejskiej, które powinny przyjąć je ze zrozumieniem.