2022-12-09

Imieniny:

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Pulaski_logoFundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest czołowym polskim think tankiem, zajmującym się problematyką polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz sprawami międzynarodowymi. Fundacja Pułaskiego dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany. Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje się głównie na dwóch wektorach: transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeństwa oraz Rosji i obszarze postsowieckim. Ponadto obszarem analiz są Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje Europy.

Fundacja mogła powstać dzięki przemianom politycznym, które nastąpiły w Polsce po 1989 r. Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, sprawiedliwość i demokracja) stanowią inspirację dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Działania Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań naukowych, opracowywanie publikacji i analiz („Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, „Stanowisko Pułaskiego”, „Raport Pułaskiego”), przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów poprzez Instytut Przywództwa (www.instytutprzywodztwa.pl).

Fundacja była organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji Pozarządowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie współorganizuje Akademię Młodych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydaje Platformę Komunikacyjną dla Organizacji Pozarządowych (www.non-gov.org).

Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał  profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider demokratycznej opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus, wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javier Solana oraz Bernard Kouchner, były minister spraw zagranicznych Francji, współzałożyciel organizacji Lekarze bez Granic.

Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy. Fundacja jest również członkiem „Grupy Zagranica” zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.

Więcej o Fundacji na www.pulaski.pl