2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Europejskie fundusze dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

by Bartosz Kaluga on Marzec 30, 2015

25 marca 2015 roku w Radomiu, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie nowych ekspozycji muzeum poświęconych polskim ludowym instrumentom muzycznym podpisał wicemarszałek Leszek Ruszczyk i dyrektor muzeum dr Aneta Oborny. 

Muzeum, by w bezpieczny sposób przechowywać i eksponować swoje cenne zbiory, potrzebuje właściwego wyposażenia. Za fundusze unijne na potrzeby nowych wystaw stałych w muzeum zakupione zostaną profesjonalne elementy ekspozycyjne, które w atrakcyjny sposób zaprezentują unikatowe zbiory. Aby optymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń muzealne magazyny wyposażone zostaną w specjalne szafy i regały pozwalające  bezpiecznie przechowywać liczące ponad 2000 muzealiów zbiory.

Zlokalizowane na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów nowe ekspozycje stałe, przygotowywane według nowego scenariusza merytorycznego i zgodnie z najnowocześniejszymi standardami sztuki  wystawienniczej,    prezentowane będą w trzech komnatach o łącznej powierzchni 189,74 m2.W pierwszej sali ekspozycyjnej – tj. w Sieni Radziwiłłów, planowana jest funkcjonalna recepcja oraz ekspozycja stała ukazująca  tradycyjne instrumenty w składach ośmiu najbardziej charakterystycznych polskich z kapel regionów Wielkopolski, Mazowsza, Rzeszowszczyzny, Podhala i Beskidu. W kolejnych dwóch salach – tj. I i II Komnacie Radziwiłłów  przedstawione będą polskie instrumenty ludowe w układzie odpowiadającym koncepcji systematycznego podziału muzykologów Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa, w którym kryterium jest sposób wytwarzania dźwięku. W I Komnacie Radziwiłów prezentowane będą chordofony, membranofony oraz harmonie, w II Komnacie Radziwiłów – aerofony i idiofony. Wystawy stałe oparte będą na autentycznych eksponatach z kolekcji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, wzbogaconych o dzieła sztuki o tematyce muzycznej, fotogramy rysunków, grafik, archiwalnych zdjęć, narzędzia mulimedialne i interaktywne.

Uzupełnieniem wystawy będą filmy i prezentacje o historii i kolekcji MLIM w Szydłowcu. Zmodernizowane także będą systemy przeciwpożarowe i alarmowe, a w obiekcie zostanie zainstalowany całodobowy monitoring.

Projekt: Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych

Beneficjent: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Całkowita wartość projektu: 882 352,94 zł

Kwota dofinansowania: 750 000,00 zł

Działanie: 6.1. Kultura