2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Europejski Dzień Języków w „Jedynce”

by Bartosz Kaluga on Październik 5, 2016

Europejski Dzień Języków obchodzony jest uroczyście w wielu krajach Unii Europejskiej 26 września. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy.

W tym roku po raz pierwszy uczczono ten dzień także w PSP nr 1. Z okazji Europejskiego Dnia Języków zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Znajomość języków – bramą do świata” skierowany do uczniów kl. IV-VI. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu trzech pierwszych miejsc uczennicom klasy Va: Julii Adamczyk (I m.), Emilii Herce (II m.) oraz Hannie Sali (III m.). Dziewczyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Ponadto, by zachęcić uczniów do nauki języków i poznawania kultur innych krajów europejskich, przygotowano gablotki okolicznościowe z wizytówkami państw UE oraz różnymi ciekawostkami językowymi typu: palindromy, łamańce językowe i najdłuższe nazwy geograficzne świata. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu oraz przygotowanie wystawy z okazji Dnia Języków odpowiedzialne były nauczycielki języka angielskiego Anna Michajłow-Arak i Milena Jakubowska.