2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Ekspresowa budowa

by Marek Sokołowski on Kwiecień 1, 2016

Trwają intensywne prace drogowe na budowie „miejskiego” odcinka drogi ekspresowej S-7. Najbardziej zaawansowane są roboty na budowie obiektów inżynieryjnych: kładek technicznych, estakad, wiaduktów, mostów, przepustów i przepraw dla zwierząt.

Głównym wykonawcą robót jest firma Dragados.  Obowiązki inwestora pełni  kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cały odcinek zlokalizowany na terenie powiatu szydłowieckiego liczy 22 km długości. Zakończenie prac planowane jest w I połowie 2017 roku. To największa inwestycja drogowa w historii naszego powiatu.