2021-09-20

Imieniny: Urszuli i Hilarego

Program eTwinning w „jedynce”

by Bartosz Kaluga on Marzec 21, 2016

W bieżącym roku szkolnym PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu dołączyła do programu eTwinning, międzynarodowej współpracy społeczności szkolnych z dwoma projektami językowymi: pierwszy to realizowany w okresie luty-kwiecień „Easterpostcrossing”, a drugi zaplanowany do realizacji między kwietniem a czerwcem 2016 „Little homelands”.

W pierwszym udział biorą uczniowie klasy 5c, nad drugim pracować będzie zespół złożony z 6 uczniów z klas 6b i 6c. Opiekunem grup oraz koordynatorem działań w szkole przy obydwu projektach jest nauczycielka języka angielskiego Anna Michajłow-Arak. Główne założenia realizowanego obecnie w „Jedynce” projektu „Easterpostcrossing” to: wymiana kartek pocztowych z życzeniami wielkanocnymi po angielsku i w języku ojczystym partnerów oraz wykonanie prezentacji na temat obrzędów i tradycji wielkanocnych każdego z krajów uczestniczących, a następnie przygotowanie wystawy szkolnej podsumowującej działania. W tym projekcie uczestniczymy na zaproszenie szkoły z Ukrainy, a partnerują nam ponadto dwie szkoły z Rumunii i jedna z Portugalii.

Drugi projekt, którego pomysłodawczynią i inicjatorką jest Anna Michajłow-Arak, podzielony będzie na 3 tematy ujęte wspólnym tytułem „Little homelands” („Małe ojczyzny”). W pierwszym etapie nawiążemy do tradycji wielkanocnych, w drugim skupimy się na walorach krajobrazowych i turystycznych naszych regionów, a w trzecim uczniowie przedstawią siebie bliżej i opowiedzą o swojej szkole, zainteresowaniach, przyjaźniach itp. Część działań w ramach tego projektu będzie przeplatać się tematycznie z projektem „Easterpostcrossing”, a jednym z powodów tego jest fakt, że partnerują nam tu dwie spośród wymienionych już wyżej szkół – z Rumunii i Ukrainy. Nowymi partnerami, którzy dołączyli do działań, są szkoły: grecka, słowacka i jeszcze jedna ukraińska. Będziemy pozostawać z nimi w stałym kontakcie dzięki komunikacji mailowej, na portalach społecznościowych oraz przede wszystkim wideokonferencjom internetowym.