2022-05-17

Imieniny: Marka i Elżbiety

Druga tura w Gminie Jastrząb? Komentarz do wyników ankiety

by Bartosz Kaluga on Listopad 14, 2014

W ankiecie ‚Kto na Wójta Gminy Jastrząb’, można powiedzieć – standardowo – nie obyło się bez ‘dziwnie’ zwiększonego ruchu z różnych adresów IP. Tym samy łącznie oddano 1 326 głosów, z czego najwięcej na Pana Zbigniewa Sarnata, któremu pierwszeństwa musiała ustąpić Pani Edyta Wietrak oraz Pan Andrzej Bracha.

Jakkolwiek w Gminie Szydłowiec walka o urząd burmistrza zapowiada się pomiędzy obecnie sprawującym władzę Panem Andrzejem Jarzyńskim i Arturem Ludwem, tak w Gminie Jastrząb wszystko wskazuje na to, że walka toczyć się może aż pomiędzy czterema kandydatami, którzy uzyskali najwięcej głosów w ankiecie.

Zbigniew Sarnat (460 głosów), zwycięzca ankiety to mieszkaniec Gąsaw Rządowych i od wielu lat związany z Gminą Jastrząb. Od 11 lat dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu. Popierany przez obecną Wójt Gminy Jastrząb – Zofią Kosno, co możemy rozpatrywać w dwojaki sposób w kontekście kampanii wyborczej. Na plus Pana Sarnata, poprzez zaplecze polityczne i kontakty, które można wykorzystać w kampanii wyborczej. W negatywnym kontekście, poprzez piętno patologii politycznych w Gminie Jastrząb oraz zarzuty korupcyjne ciążące na obecnej Pani Wójt – powstaje pytanie czy poparcie Pani Kosno nie będzie miało dla Pana Sarnata efektu odwrotnego od zamierzonego…?

Edyta Wietrak (407 głosów) znana szczególnie czytelnikom Portalu Szydłowieckiego z ‘Walki z wiatrakami’ w Gminie Jastrząb, gdzie wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Dobro aktywnie sprzeciwiała się budowie farm wiatrowych. Dzięki jej staraniom sprawa wyszła na światło dziennie i mogli z nią zapoznać się mieszkańcy Gminy Jastrząb oraz Powiatu Szydłowieckiego. Umiejętnie prowadzona akcja została zauważona przez mieszkańców Gminy, a Pani Edyta musiała zapewne uzyskać szerokie grono wyborców skłonnych oddać na nią głos.

Andrzej Bracha (253 Głosów), obecny radny powiatowy, w Gminie Jastrząb czytelnikom PS najbardziej przypominał się dzięki działalności w Stowarzyszeniu Aktywni z Gąsaw Rządowych i skoncentrowaniu swoich działań na terenie Gminy Jastrząb. Szczególnie efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych to dobry znak i prognostyk przed sprawną władzą na stanowisku wójta, a dodatkowy atut to doświadczenie w polityce samorządowej, które może okazać się czynnikiem decydującym w walce o stanowisko Wójta.

Nie zapominajmy również o Cezarym Janczyku (189 Głosów), która dzielnie radził sobie w naszej ankiecie i który zwyciężył w ‘Prawyborach Echa Dnia’ (jak podaje ‘Echo Dnia’ jego wynik – 200 głosów – był rekordowym nie tylko w Gminie, ale również w skali powiatu). Związany aktywnie z Gminą Jastrząb, gdzie od ponad 8 lat prowadzi działalność gospodarczą, a za podstawowe zadania widzi m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych na budowę infrastruktury komunalnej. Najmniej głosów otrzymał Łukasz Orlicki (17 Głosów), zamieszkały w Kolonii Kuźnia, który czynnie działa na rzecz rozwiązywania problemów osób związanych z rolnictwem poprzez doradztwo.

Zapewne duże znaczenie w Gminie Jastrząb miały bezpośrednie wizyty u wyborców i to właśnie w ramach tych działań kandydaci szukali swojej przewagi nad konkurentami. Gmina Jastrząb to również bardzo duże animozje pomiędzy określonymi grupami politycznymi, kto na tym najbardziej skorzysta jeśli dojdzie do drugiej tury? Kto przekona do siebie niezdecydowanych wyborców?

Zapowiada się ciekawa batalia, która moim zdaniem nie skończy się 16 listopada, ale najprawdopodobniej rozstrzygnie się w drugiej turze. A kto w niej? Ktokolwiek w niej się nie znajdzie, oby przed Gminą Jastrząb nastały lepsze czasy. Znamiona korupcji, patologii politycznej, nepotyzmu były plagą poprzedniej kadencji w Gminie Jastrząb. Poprzednie rządy sprawiły, że zaufanie mieszkańców do samorządowców w gminie spadło do bardzo niskiego poziomu.

Czy nowy Wójt i nowa grupa radnych będzie w stanie to zmienić? Czy doczekamy się wreszcie prawdziwego społecznika, który będzie w stanie zmodernizować Gminę i efektywnie nią zarządzać? Czy doczekamy się gospodarza Gminy z prawdziwego zdarzenia, który za cel postawi sobie dobro ogółu, a nie własnej grupy interesu?