2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Drogi lokalne w 2016. Ulica Szkolna w Chlewiskach będzie modernizowana

by Bartosz Kaluga on Luty 10, 2016

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził listę rankingową w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Dofinansowanie uzyskają 42 wnioski zarekomendowane przez wojewodę mazowieckiego. Kwota dla Mazowsza wynosi prawie 76,5 mln zł.

Wśród wniosków, które otrzymają dotację 23 dotyczy dróg gminnych, a 19 powiatowych o łącznej długości ponad 128 km. Ich przebudowa kosztować będzie prawie 173 mln złotych. Z powiatu szydłowieckiego dofinansowaniem w wysokości połowy ogólnych kosztów wynoszących ponad 3 miliony złotych,  objęta została tylko jedna droga, zawnioskowana przez Samorząd Powiatowy we współpracy z Gminą Chlewiska.

Powiat szydłowiecki będzie mógł dzięki przyznanej dotacji ( 1 505 438 złotych) i środkom własnym oraz Gminy Chlewiska przebudować drogę nr 4004W, tj Chlewiska – Aleksandrów na długości 3538 metrów. Będzie to w większości ciąg ulicy Szkolnej w Chlewiskach.

Na liście rankingowej znalazły się łącznie 144 projekty złożone przez samorządy. Pełne listy są dostępne na stronie www.mazowieckie.pl pod banerem „Programy Przebudowy Dróg Lokalnych”. Mazowieckie samorządy na 2016 rok zgłosiły 192 wnioski, z czego 144 spełniły wymogi formalne. Komisja wojewódzka oceniała projekty według następujących kryteriów:

–        wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0–20 punktów),

–        spójność z siecią dróg województwa (0–5 punktów),

–        wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych, obszarów wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego (0–7 punktów),

–        współpraca przy realizacji z innymi podmiotami (0–5 punktów),

–        kontynuacja inwestycji (0–5 punktów).

Warto dodać, że wnioskowana przez Powiat Szydłowiecki do przebudowy droga, uzyskała łącznie 35 punktów, zajmując w rankingu drugie miejsce.

Przyjęty we wrześniu uchwałą Rady Ministrów program jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) z lat 2008–2015. Dzięki niemu wybudowano, przebudowano lub wyremontowano w Mazowieckiem 1 675 km dróg.

Źródło: Zespół prasowy wojewody mazowieckiego