2021-04-11

Imieniny: Dominika i Pankracego

Dofinansowanie z UE – obszar sport

by Bartosz Kaluga on Luty 5, 2014

W styczniu 2014 r. rusza unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 – „Erasmus+”. Program zastąpi obecnie funkcjonujące: „Uczenie się przez całe życie” (program LLP), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, a także obejmie nowy obszar – Sport. Portal Szydłowiecki zachęc wszystkie instytucje i stowrzyszenia sportowe z naszego regionu do zapoznania się z kryteriami programu i składania wniosków. 

Struktura Erasmusa+ obejmować będzie:

  • działania w zakresie kształcenia i szkolenia;
  • współpracę młodzieży;
  • rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi.

Jakie działania sportowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie?

Program wspierał będzie następujące działania:

  • współpraca partnerska w dziedzinie sportu (projekty oparte na transnarodowych sieciach współpracy)
  • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

  • walka z  transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
  • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
  • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Wnioskodawcami mogą być zarówno instytucje publiczne jaki i organizacje pozarządowe. Zarządzanie programem jest centralne. Aplikacje składać należy do agencji wykonawczej Komisji Europejskiej  – EACEA w Brukseli.

 

Aktualne zaproszenie do składania wniosków 

Terminy składania wniosków:

  • współpraca partnerska w dziedzinie sportu – 15 maja 2014 r.
  • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 14 marca 2014 r. oraz 15 maja 2014 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ dostępnym w wersji elektronicznej: Erasmus+ Programme Guide. Wkrótce udostępniona będzie polska wersja językowa.

Wnioski aplikacyjne będą dostępne w lutym 2014 r.

Plan pracy na 2014 rok (wersja z listopada 2013 r.)

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków: Zaproszenie 2014

Strona Programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/

Informacji na temat programu Erasmus+ udziela Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dane kontaktowe do poszczególnych zespołów programu Erasmus+ znajdują się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/kontakt/ .

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki