2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Diecezja radomska ma nowego biskupa

by Marek Sokołowski on Styczeń 17, 2015

ks. bp Piotr Turzyński

Ks. dr hab. Piotr Turzyński, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji radomskiej.  

Ks. Piotr Wojciech Turzyński urodził się 28 września 1964 r. w Radomiu jako syn Juliana i Heleny z domu Rzadkowskiej. Ma dwoje rodzeństwa.

Uczęszczał do IV LO im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu do klasy o profilu matematyczno-fizycznym, a egzamin maturalny zdał w roku 1982. W szkole średniej był animatorem Ruchu Światło-Życie.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku w konkatedrze radomskiej z rąk bp. Edwarda Materskiego. Po święceniach kapłańskich ks. Turzyński przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj prowadził grupę ministrantów, dwie schole i młodzieżową grupę oazową, a w mieście duszpasterstwo nauczycieli.

Niemal każdego roku, także w czasie studiów zagranicznych i po powrocie do kraju, jeździł i jeździ na wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie dla młodzieży i rodzin.

W 1989 r. rozpoczął studia patrystyczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Instytut jest związany z Papieskim Uniwersytetem Lateraneńskim i jest jedyną tego typu uczelnią w Europie, prowadzącą studia specjalistyczne z dziedziny teologii pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych w 1992 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W czasie kursu doktoranckiego uczestniczył także w wykładach w Papieskim Instytucie Orientalnym, prowadził poszukiwania naukowe w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także uczestniczył w kursie języka francuskiego w Paryżu w Institut Catholique.

Pracę doktorską na temat ”Canticum novum w teologii świętego Augustyna. Studium nad Komentarzem do Psalmów” napisał pod kierunkiem o. prof. Gilles Pelland’a i obronił ją w 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora teologii.

Po powrocie do Polski został mianowany przez bp. Edwarda Materskiego ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości.

Wiele razy prowadził dni skupienia i rekolekcje dla alumnów wielu seminariów duchownych w Polsce i za granicą (w Radomiu, Warszawie, Siedlcach, Grodnie, Poznaniu, Koszalinie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie) oraz dla kapłanów (w Zakopanem, Kielcach, na Świętym Krzyżu, w Radomiu, Zamościu, na Jasnej Górze, w Paryżu i w Rzymie) i sióstr zakonnych.

Prowadził także misje oraz rekolekcje parafialne i młodzieżowe w parafiach i szkołach w Polsce (m.in. w Warszawie, Staszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Opocznie, Radomiu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, w Mariówce koło Przysuchy, w Kozienicach, Pionkach, Lublinie, Sandomierzu i Gdańsku).

Ks. Piotr Turzyński jest współtwórcą spotkań dla młodzieży Radomia i okolic nazywanych ”Kuźnią Młodych”. Organizował Apele Młodych i Diecezjalne Dni Młodzieży w Kałkowie-Godowie oraz w Turnie koło Białobrzegów.

Prowadził wiele audycji radiowych o charakterze ewangelizacyjnym i popularyzatorskim. W Roku Wiary w Radiu Plus Radom głosił cotygodniową audycję z cyklu „Ucho igielne”, której przedmiotem była wiara poetów. Potem prowadził felietony pod tytułem „Sól ziemi” z mocnym akcentem na nauczanie św. Jana Pawła II.

Innym miejscem działalności i pasji ks. Piotra jest dziedzina kultury. Jest on współzałożycielem stowarzyszenia ”Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, które ma za zadanie promocję kultury chrześcijańskiej, na co składa się także współorganizowanie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Przez lata prowadził seminaryjny teatr klerycki. Od 1996 roku wraz z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu wystawił kilka sztuk teatralnych, m.in. ”Ślepcy” Maurice’a Maeterlinck’a, ”Miecz obosieczny” na podstawie powieści Jerzego Zawieyskiego, ”Kościół w Skaryszewie” na podstawie noweli Jarosława Iwaszkiewicza, ”Powrót syna marnotrawnego” Romana Branstaettera, ”Święty miecz” na podstawie powieści Jana Dobraczyńskiego, ”Idiota” według powieści Fiodora Dostojewskiego oraz spektakle poetyckie ”Jak mnie zaświecisz, kiedy ci zagasnę” z poezją ks. Janusza Pasierba oraz ”Wiara” z wierszami Leopolda Staffa, Jerzego Lieberta, Zbigniewa Herberta, Haliny Poświatowskiej, Anny Kamieńskiej i ks. Jerzego Szymika.

Od września 1999 r. jest w diecezji radomskiej dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów, a od września 2006 r. dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego i od lat spowiednikiem sióstr Klarysek w Skaryszewie.

Ks. Piotr Turzyński jest członkiem Rady Kapłańskiej diecezji radomskiej. 17 grudnia 2003 r. został mianowany kanonikiem Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

W 2007 r. był odpowiedzialny, jako przewodniczący Komitetu, za przygotowanie koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. W 2008 roku został mianowany przewodniczącym synodalnej Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji w II Synodzie Diecezji Radomskiej.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu osiem lat był ojcem duchownym, a od 2006 roku jest wicerektorem. W latach 2000-2003 był adiunktem na Wydziale Teologicznym w Radomiu przy UKSW w Warszawie i tak pozostało, kiedy wydział został przemieniony w Instytut Teologiczny.

W latach 2006-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu i był odpowiedzialny za studia niestacjonarne oraz Centrum Myśli Benedykta XVI.

Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów o charakterze popularyzatorskim, promotorem 69 prac magisterskich i czterech dyplomowych.

Od października 2013 r. ks. Piotr Turzyński jest adiunktem na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii przy katedrze patrologii greckiej i łacińskiej.

W czerwcu 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem ”Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej” oraz kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął przewód habilitacyjny, uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego.

Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych, i nie tylko, są Orygenes, św. Augustyn z Hippony oraz Ojcowie pustyni.

Ks. Piotr Turzyński jest miłośnikiem Fiodora Dostojewskiego oraz J. R. R. Tolkiena i literatury fantasy. Lubi teatr i film, muzykę irlandzką i poezję śpiewaną. Gra na gitarze, kocha góry oraz jeździ na nartach i gra w siatkówkę.

źródło: http://radioem.pl   Foto: Marek Sokołowski