2022-12-07

Imieniny:

Dbanie o jakość muraw trawiastych

by Bartosz Kaluga on Maj 21, 2018

A Well Groomed Park in Early Spring with a Paved Path

Z uwagi na rosnącą popularność uprawiania amatorskiego sportu, w Polsce buduje się coraz więcej obiektów sportowych o szerokiej dostępności. Sama budowa boisk, kortów tenisowych i pól golfowych to jednak nie wszystko. Tego typu infrastruktura wymaga ciągłej pielęgnacji, tak aby stwarzać maksymalny komfort użytkownikom, zapobiegać dziczeniu trawy i zabezpieczać przed kontuzjami powodowanymi przez złe utrzymanie stanu nawierzchni.

Dbanie o jakość muraw trawiastych wymaga wykonywania szeregu niezbędnych czynności m.in. nawadniania, koszenia, włókowania i okresowego odchwaszczania.

Dobór metody nawadniania boisk jest trudny.podlewanie trawy powoduje bowiem zwiększenie śliskości podłoża i w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia kontuzji u użytkownika. Najnowocześniejsze obiekty wyposażane są w system podziemnych rurociągów z elastycznie dobieraną ilością zraszaczy wynurzanych. Dobór zraszaczy jest uzależniony od wielkości areału pola. Obiekty golfowe wymagają zraszaczy o największym zasięgu, korty tenisowe zaś zraszaczy dobranych do nawierzchni, w zależności od jej rodzaju (innych do boisk trawiastych, innych do kortów z mączki ceglanej). Niezależnie od rodzaju obiektu sportowego, w nawadnianiu kluczowe jest utrzymanie stałego poziomu wilgotności podłoża.

Koszenie muraw powinno opierać się o normy zdefiniowane do konkretnego sportu. W boiskach piłkarskich trawa nie powinna być dłuższa niż 3,5 centymetra (4 cm podczas zimy). Koszenie murawy powinno być na tyle częste, aby jednorazowo ścinać maksymalnie 1/3 długości źdźbła. Trawy na korty tenisowe mają w zależności od rangi kortu długość 0,9-2cm. Pola golfowe mają trawy różnej wysokości i paradoksalnie pielęgnacja tej różnorodności jest najtrudniejsza dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie pola.

Włókowanie ma na celu okresowe wyrównywanie terenu boiska i roztarcie ewentualnych brył ziemi. Zabieg ten nie wpływa jednak negatywnie na twardość murawy, w przeciwieństwie do dawniej stosowanego walcowania.

Każdy dobrze zaprojektowany trawiasty obiekt sportowy, wysiewany jest określonym, polecanym przez związki sportowe, zestawem gatunków traw. Może się jednak zdarzyć, że na powierzchni boiska pojawią się gatunki niechciane. Aby utrzymać jakość murawy, konieczne jest okresowe przeprowadzanie odchwaszczania. Właściwie przeprowadzony proces odchwaszczania boisk musi odbywać się mechanicznie. Stosowanie herbicydów może bowiem wywołać reakcje alergiczne u użytkowników.

Dodatkowo, w pielęgnacji boisk, kortów i pól golfowych konieczna jest ich okresowa renowacja. Użytkowanie sprzyja powstawaniu grud i mechanicznych uszkodzeń, w szczególności w newralgicznych obszarach jak teren tuż przy liniach kortu czy bramkach piłkarskich. Dla każdego boiska powinien zostać dobrany maksymalny dzienny czas użytkowania i na tej podstawie opracowana częstotliwość działań renowacyjnych.

Do okresowo podejmowanych działań renowacyjnych nalezą: wertykulacja, aeracja i piaskowanie.

Proces wertykulacji pozwala na usunięcie obumarłych traw, które stwarzają ryzyko filcowienia drani. Aby dodatkowo zmniejszyć ryzyko filcowienia, pH boiska powinno być utrzymywane w przedziale: 5,5-6.

Areacja zwiększa napowietrzenie gleby. Aby przeprowadzenie procesu areacji nie wpłynęło negatywnie na równość terenu murawy, zaleca się używanie areatorów o szerokości >1m z kolcami pełnymi wykonującymi 100-400 otworów/m2.

Przeprowadzanie piaskowania jest szczególnie zalecane w okresach poopadowych. Po powierzchni murawy równomiernie rozprowadza się warstwę piasku a następnie, za pomocą grzebieni trawa podlega wyczesywaniu. Dzięki temu zabiegowi mimo zalania związanego z intensywnymi opadami, zachowywana jest elastyczność podłoża i utrzymana jego równość.

Pielęgnacja trawiastych obiektów sportowych wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zabiegów agrotechnicznych. Regularność przeprowadzania tych działań gwarantuje jednak utrzymanie obiektów bezpiecznych dla użytkowników, dostosowywanych do rozgrywania amatorskich turniejów lub stanowiących bazę treningową dla profesjonalistów.