2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

Czy w Szydłowcu będzie Sąd Rejonowy?

by Marek Sokołowski on Grudzień 4, 2013 · 15 komentarzy

Informowaliśmy już o zawieszeniu orzekania przez niemal wszystkich sędziów Wydziałów Zamiejscowych w Szydłowcu, Sądu Rejonowego w Przysusze. Sprawa jest o tyle istotna, że docierają informacje, że może dojść pewnej formy kompromisu w skali kraju i przywróconych będzie 40 z 79 wcześniej zlikwidowanych sądów  rejonowych. To rozwiązałoby problem przynajmniej w tych 40 Sądach. Przypomnijmy że w trakcie likwidacji sądów, w tym Sądu Rejonowego w Szydłowcu, zaistniała prawna ułomność w przeniesienia sędziów do nowych Sądów Rejonowych. Na przeniesieniach jest podpis wiceministra, zamiast wymaganego podpisu konstytucyjnego ministra sprawiedliwości. 

Obecny Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki w piśmie skierowanym 15 października 2013 do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego, poinformował, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w szczególności wyroku z 25 października 2011 r. w sprawie Richert przeciwko Polsce nie jest możliwe potwierdzenie z mocą wsteczną aktów przeniesienia sędziów na inne miejsce służbowe. Oznacza to że nie można naprawić wcześniej wadliwych decyzji, przez ich ponowne podpisanie z datą wsteczną przez obecnego Ministra.

Minister M. Biernacki zwrócił się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozważenie przedstawienia – w trybie art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym pełnemu składowi Sądu Najwyższego wniosku o rozstrzygnięcie występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez pełny skład SN trwać będzie pat w sprawie wydawania orzeczeń w 79 zlikwidowanych Sądach Rejonowych, które są obecnie wydziałami zamiejscowymi Sądów Rejonowych zlokalizowanych najczęściej w sąsiednich miastach.

Sprawa ta ma jednak jeszcze inny ważny aspekt na który trzeba zwrócić uwagę, oto bowiem do prasy przedostają się informacje że jest rozważana możliwość przywrócenia w ramach kompromisu 40  zlikwidowanych sądów.

Warto aby wśród tej szczęśliwej czterdziestki będzie szydłowiecki sąd.. . Czy lokalni samorządowcy są  w stanie, korzystając choćby ze swoich ważnych kontaktów, którymi się chwalą, tej sprawie pomóc – zobaczymy?