2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Człowiek i Jego Środowisko – Sesja Popularnonaukowa

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 7, 2016

Już 11 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza odbędzie się XIV Szkolna Sesja Popularnonaukowa.

Tematem tegorocznej sesji będzie „Człowiek i Jego Środowisko”. Jest to okazja do zaprezentowania przez uczniów swoich zainteresowań i wiedzy z danej dziedziny.

Komisja oceniać będzie:

 • zrozumienie tematu, analize, samodzielność
 • pomysłowość i oryginalność pracy
 • szatę graficzną ( zdjęcia, mapki, wykresy, schematy itp. )
 • poprawność językową i ortograficzną
 • bazę źródłowa (spis literatury i innych źródeł informacji)

Celem sesji jest: 

 • rozwijanie zainteresowania wiedzą u uczniów
 • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin życia
 • pomoc w budowaniu indywidualnego warsztatu pracy naukowej zainteresowanych uczniów
 • pomoc uczniom w przygotowaniu się do studiów wyższych

Skład komisji:

 • mgr Karol Kopycki dyrektor szkoły
 • mgr Marzena Janowska  wicedyrektor szkoły
 • mgr Małgorzata Dygas  nauczycielka biologii
 • mgr Jan Piwowarczyk  nauczyciel geografii