2021-09-24

Imieniny: Kryspina i Ingi

Co dalej z Publicznymi Szkołami Podstawowymi w gminie Jastrząb?

by Bartosz Kaluga on Luty 19, 2014 · 6 komentarzy

Rada Gminy Jastrząb na XXX sesji, która odbyła się w dniu 29 listopada 2013r. podjęła uchwały o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Nowym Dworze i w Śmiłowie. Uzasadnienia do projektów uchwał przygotowane przez Urząd Gminy zawierają zestawienia liczebności obu szkół wraz z prognozą na lata 2013-2017 oraz zestawienia środków pochodzących z subwencji i dofinansowania Urzędu Gminy. Z zestawienia wynika, że utrzymanie 1 dziecka miesięcznie (za 9 miesięcy 2013r.) kształtuje się na poziomie 1892,12zł. w szkole w Nowym Dworze i na poziomie 2109,65zł. w szkole w Śmiłowie. Wysokość miesięcznej subwencji na jednego ucznia w 2013r. wynosiła 657,87zł. Reszta to koszt gminy. 92% kosztów utrzymania szkół, to, według gminy, wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Jakość edukacji, według zapisu w uzasadnieniu, jest niezadowalająca. „Ze względu na małą liczbę dzieci w szkołach funkcjonują już klasy łączone. Nie jest to korzystne dla uczniów, ponieważ nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W małych klasach trudniej o funkcjonowanie wybijających się i zdolnych uczniów, z którymi inni mogliby dążyć do współzawodnictwa”.

Uzasadnienie w części omawiającej finanse przemawia za likwidacją szkół. Koszt faktycznie dosyć wysoki w przypadkach obu szkół. Jednak biorąc pod uwagę edukację młodego pokolenia, jako gwaranta ciągłości rozwoju naszego kraju, należy zastanowić się nad zasadnością likwidacji placówek edukacyjnych.

Uzasadnienie dotyczące jakości edukacji wydaje się z kolei uzasadnieniem usprawiedliwiającym zamiary likwidacyjne. Zasadą jest bowiem prosta zależność – im mniej liczna grupa, tym lepsze efekty edukacyjne. Dlatego małe klasy generują potencjalnie wyższy poziom kontroli nad wiedzą uczniów, a co za tym idzie optymalny poziom nauczania.

Co na temat likwidacji szkół myślą rodzice?

Swoją opinię wyraziła Pani Marta Nadgradkiewicz – mieszkanka Nowego Dworu, młoda mama, która przyszłość swoją i swoich dzieci wiąże z rodzinną miejscowością:

– „Jako jedna z mieszkanek Nowego Dworu oraz matka dziecka, które w przyszłości mam nadzieję będzie uczniem PSP w Nowym Dworze, jestem przeciwna zamknięciu szkoły w naszej miejscowości. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że nasza szkoła powstała głównie dzięki wysiłkom i wsparciu finansowemu tutejszych mieszkańców. Warto podkreślić, że szkoła na wsi poza swoją funkcją statutową spełnia też bardzo ważną rolę kulturową, przyczynia się do podtrzymania pewnego poziomu cywilizacyjnego. Spełnia też rolę osadniczą: podtrzymuje istnienie wsi. Likwidacja szkoły bywa często początkiem wyludniania się wsi, powoduje degradację środowiska społecznego.

Mała szkoła umożliwia w większym stopniu indywidualizację nauczania, znacznie silniej kształtuje pozytywny stosunek do świata przyrody, lepiej uczy pracy w zespole oraz  solidarności. Dodatkowo lepiej kształtuje poczucie niezależności i pomysłowości dziecka. Łatwiej jest wprowadzać do małej szkoły nowe technologie i środki kształcenia.

Uważam, że czynnik finansowy nie powinien być jedynym argumentem, branym  pod uwagę na etapie weryfikacji rentowności publicznych placówek, takich na przykład jak szkoły, bo inaczej wiele szkół, ośrodków zdrowia czy szpitali w Polsce powinno zostać zamkniętych, gdyż generują straty, a nie przychody. Naszym nadrzędnym celem powinno być zapewnienie naszym dzieciom godnych warunków nauczania i głęboko wierzę, że nasza maleńka szkoła jest w stanie przygotować nasze dzieci do samodzielnego i mądrego życia.”

Rodzice mówią zatem >NIE< dla zamiarów likwidacji szkół. Mówią tak, gdyż mają świadomość, iż szkoła jest często jedynym miejscem dla małej społeczności, które integruje społecznie, łączy i spaja więzi międzyludzkie.

Co zatem stanie się ze szkołami? Czy wygra konieczność oszczędności w zadłużonej gminie, czy może znajdzie się sposób na ograniczenie kosztów i pozostawienie dzieciom ich małych, przytulnych miejsc, w których czują się bezpiecznie?

Informacja o zamiarze likwidacji szkół spowodowała integrację lokalnej społeczności i przejęcie inicjatywy przez rodziców. I tak w Nowym Dworze powstało Stowarzyszenie, które gotowe jest przejąć i poprowadzić szkołę podstawową.

Prezes Stowarzyszenia, Pani Katarzyna Dujka, udzieliła krótkiej informacji:

 – „W związku z zamiarem likwidacji szkoły podstawowej w Nowym Dworze, mieszkańcy wsi Lipienice Górne i Nowy Dwór, uznali za konieczne podjęcie próby zachowania szkoły w innej formie zarządzania, bez szkody dla efektów edukacyjnych. W związku z tym założyliśmy Stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozwój społeczny i kulturalny obu wsi poprzez, m.in. prowadzenie szkoły podstawowej. Zaangażowanie i chęci są wielkie, lecz decyzja co do ewentualnego przekazania budynku wraz z wyposażeniem leży w gestii wójta gminy.

Mamy nadzieję, iż szkoła dalej będzie mogła funkcjonować na dotychczasowych zasadach, jednak w przypadku innej decyzji urzędu służymy swoją pracą i mobilizacją. Budynek szkoły powstawał dzięki pomocy i ciężkiej pracy mieszkańców obu wsi, dlatego należy poszanować ten wkład i zachować funkcjonującą szkołę. Dla dobra nas i naszych małych dzieci.”

Losy obu szkół i ich wychowanków rozstrzygną się prawdopodobnie na lutowej sesji Rady Gminy. Życzymy, aby znaleziono optymalne rozwiązanie zadawalające wszystkich zainteresowanych.

Autor tekstu: Edyta Wietrak