2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Certyfikowany kurs księgowości — co powinieneś o nim wiedzieć?

by Bartosz Kaluga on Lipiec 27, 2018

Specjaliści z zakresu księgowości są wciąż bardzo intensywnie poszukiwani na rynku pracy — jeżeli więc zależy Ci na znalezieniu solidnego i dobrze płatnego zajęcia, które nie jest oparte na rywalizacji ze współpracownikami, kurs księgowy jest kierowany właśnie do Ciebie.

Adresaci kursu

Kurs księgowy kierowany jest przede wszystkim do osób, które nie znają zasad rachunkowości oraz nie miały nigdy wcześniej styczności z tym zawodem, jednak chciałyby rozpocząć karierę zawodową związaną właśnie z tą dziedziną i mają dużą motywację do nauki. Uczestnikiem takiego kursu może być również osoba, która wiedzę z tego właśnie zakresu zdobywała już kilka, a nawet kilkanaście lat temu, przez co przed powrotem na rynek pracy czuje konieczność jej uzupełnienia i uaktualnienia.

Czego nauczysz się podczas trwania kursu?

Kurs księgowy ma na celu przygotowanie uczestników do pracy w zespole księgowym poprzez zdobycie od podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości lub w przypadku osób, które od dłuższego czasu nie pracują w tej branży, jednak mają odpowiednie wykształcenie — usystematyzowania, poszerzenia i aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności.

Podczas trwania kursu uczestnicy uczą się, w jaki sposób należy prawidłowo księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia wykorzystywane później do sprawozdania finansowego. Kolejną sprawą jest umiejętność księgowania przy wykorzystaniu najbardziej popularnego komputerowego programu finansowo-księgowego (Symfonia), co pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowego w zespołach księgowych.

Kończąc kurs księgowy, uczestnik będzie posiadał umiejętności pozwalające na:

– dokonywanie zapisów dotyczących ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
– gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji księgowej,
– ewidencję środków pieniężnych oraz kredytów bankowych,
– ewidencję środków trwałych,
– dokonywanie zapisów ewidencji przychodów,
– ustalanie zobowiązań m.in. z tytułu VAT.

Cały kurs obejmuje 109 intensywnych godzin dydaktycznych, po których uczestnik przygotowany jest do rozpoczęcia swojej kariery w branży księgowej.

Forma kursu

Żeby jak najlepiej przygotować uczestników, do czekających ich wyzwań na nowych stanowiskach pracy, kurs prowadzony jest w formie warsztatów połączonych z wykładem, na których prowadzący przedstawiają liczne przykłady związane z pracą księgowego. Uczestnicy mają szansę na samodzielne wykonywanie różnorodnych zadań, których celem jest przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych, utrwalenie oraz usystematyzowanie swojej wiedzy.

Aktywny udział w zajęciach w połączeniu z nauką własną oraz studiowaniem literatury przedmiotu to gwarancja tego, że po ukończeniu kursu zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom na znalezienie dobrej pracy w zawodzie księgowego.

Certyfikat

Po zakończonym szkoleniu osoba uczestnicząca w kursie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Dz. U. Nr 34 poz. 186, dodatkowo, jeżeli zda egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzyma także zaświadczenie, które potwierdzi jej umiejętności w zawodzie księgowego.