2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

Cenne eksponaty powróciły do szydłowieckiego muzeum po konserwacji

by Bartosz Kaluga on Luty 4, 2014

Kolejne instrumenty muzyczne powróciły do szydłowieckiego muzeum po konserwacji. Była ona możliwa dzięki dotacji Powiatu Szydłowieckiego. W okresie od września do grudnia 2013 roku przeprowadzono prace konserwatorskie 7 instrumentów – eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.  Do rąk fachowców trafiły 4 harmonie ręczne, skrzypce, cymbały i gitarolutnia.

Dużego nakładu pracy konserwatorów wymagały harmonie. W jednym z najmniejszych instrumentów znajdujących się w zbiorach szydłowieckiego Muzeum – jednorzędowej harmonii guzikowej nieznanego twórcy udało się zrekonstruować zdobienia oraz powierzchnię miecha. W przedwojennej dwurzędowej harmonii firmy F. Mejer zrekonstruowano ażurowe galeryjki oraz usunięto ślady po kołatku. Zachowana w dobrym stanie trzyrzędowa harmonia firmy F. Mejer z 1. poł. XX w. wymagała usunięcia nieoryginalnej barwnej warstwy lakieru. Konserwacji poddano także piękną harmonię W. Glanowskiego z Raducza, odnowiony i zabezpieczony instrument obecnie można podziwiać na wystawie czasowej „Z piętnem mistrza. Instrumenty muzyczne z najsłynniejszych polskich warsztatów” zorganizowanej w Muzeum w Ratuszu w Bielsku Podlaskim. Ze względu na zły stan zachowania tych instrumentów we wszystkich dokonano rekonstrukcji ubytków w zdobieniach, odnowienia miechów, odczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni całych instrumentów.

Z powodu rozległych pęknięć płyty spodniej i zły stan powierzchni do konserwacji trafiły również skrzypce z 1937 roku autorstwa S. Węgrzyna. Zatrzymano proces pękania i oczyszczono powierzchnię całego instrumentu. Odnowiono również cymbały rzeszowskie anonimowego twórcy, w którym zrekonstruowano podstawki oraz oczyszczono struny i drewnianą powierzchnię.

Konserwacji poddana została też gitarolutnia znana z wystaw czasowych organizowanych przez szydłowieckie Muzeum: „Mediterranea – instrumenty południowoeuropejskie ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”,  „Osobliwości muzealnych magazynów”, „Henryk Sienkiewicz i bohaterowie jego powieści”  Ta piękna lutnia romantyczna o symetrycznej rozecie, została także uwieczniona w dłoniach Bohuna w filmowej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Instrument odczyszczono, sklejono pęknięcia oraz uzupełniono ubytki.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac konserwatorskich wynosił 9 tys. zł: 6 tys. zł pokryto z dotacji Powiatu Szydłowieckiego, 3 tys. zł ze środków własnych Muzeum.

Autor: Zofia Radwańska
Asystent muzealny Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu