2021-04-13

Imieniny: Bonifacego i Dobiesława

„Cała Polska czyta Dzieciom” także w Wierzbicy.

by Bartosz Kaluga on Lipiec 17, 2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy czynnie zaangażowała się w ogólnokrajową akcję pod hasłem „Cała Polska czyta Dzieciom”. Codziennie przez tydzień dzieci z przedszkola z Wierzbicy i Zalesic przychodziły do biblioteki, aby wysłuchać przygotowanych dla nich opowieści i historii ukrytych w książkach. Każdego dnia inna osoba czytała przedszkolakom bajki i baśnie.

Obecnie dzieci dorastają w dobie telewizji i komputera. W dzisiejszym zabieganym świecie często zdarza się, że rodzicie nie mają zbyt dużo czasu dla swoich dzieci, co również skraca czas jaki mogliby poświęcić na codzienne czytanie swoim pociechom. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. Czytanie dzieciom jest jednak bardzo ważne gdyż kształtuje ich wyobraźnię i wzbogaca słownictwo. Widoczna jest znacząca różnica w rozwoju intelektualnym pomiędzy dziećmi, którym rodzicie i nauczyciele dużo czytają, a dziećmi które nie moją okazji wysłuchać czytanej im bajki.

Cała Polska czyta dzieciom to kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego, oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka. Kampania zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom.

W Gminnej Bibliotece Publicznej bajki czytały osoby pełniące w gminie znaczące funkcje i piastujące ważne stanowiska. Specjalnie dla przedszkolaków w rolę lektorów wcielili się: Monika Bernatek – sekretarz gminy, Sławomir Kucharczyk – dyrektor GOK, Anna Czerwiec – radna, Elżbieta Bućko – pracownik GOPS, Tadeusz Zakrzewski – pracownik GOK i Teresa Łyżwa – kierownik referatu oświaty w Urzędzie Gminy.

Bajki przeznaczone do czytania były wnikliwie i z uwagą wybierane. Starano się, aby każda z nich dostarczyła dzieciom wartościowych zasad. Przedszkolaki z zaciekawieniem przysłuchiwały się czytanym im bajkom. Osoby, które czytały przeróżne bajki i baśnie starały się odpowiednio modulować głos i posługiwać się odpowiednią mimiką twarzy. Każdemu spotkaniu towarzyszyła przyjazna, miła i pełna wrażeń atmosfera. Każda bajka niosła ze sobą morał, poprzez który dzieci poznawały i przyswajały cenne rady i zasady, którymi należy kierować się w życiu.

Dzięki zaangażowaniu się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” Gminy Wierzbica a szczególności Gminnej Biblioteki Publicznej i osób, które zechciały czytać bajki, a chętnych do czytania nie brakowało, przedszkolaki poznały nowe opowieści i postaci bajkowe, poprzez które uczyły się między innymi czym jest przyjaźń i jak ważna jest pomoc niesiona drugiemu człowiekowi.

J. Krogulec