2019-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Budżetowa sesja Rady Powiatu

by Marek Sokołowski on Grudzień 27, 2013

W poświąteczny piątek, 27 grudnia, radni Rady Powiatu obradowali nad budżetem powiatu na 2014 rok. XXVII sesję w tej kadencji poprowadził przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 17 radnych, czyli wszyscy radni zasiadający w Radzie Powiatu. Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody Powiatu Szydłowieckiego w nadchodzącym roku wyniosą 34.735.609 zł, natomiast wydatki kształtować się będą na poziomie 35.409.316 zł. Wydatki będą wyższe od dochodów o ponad 670 tysięcy złotych, co stanowi prawie 2% deficytu, który pokryte zostanie z emisji papierów wartościowych (obligacji).

W budżecie powiatu bisko 55% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników różnych instytucji powiatowych, szkół i jednostek organizacyjnych powiatu. Edukacja powiatowa kosztować będzie ponad 10 milionów złotych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano zaś na poziomie ponad 4 milionów 200 tysięcy złotych, co stanowi blisko 12 % wszystkich wydatków budżetowych. Planuje się między innymi przebudowę drogi powiatowej w Majdowie za kwotę ponad 1 milion 200 tys. złotych. Przebudowa mostu w miejscowości Zaborowie za 700 tysięcy złotych, czy kontynuację modernizacji drogi Szydłowiec – Mirów ( budowa chodników w miejscowości Gąsawy Rządowe i Bieszków) za kwotę 500 tys. złotych. Na terenie gminy Orońsko za kwotę 270 tysięcy złotych planuje się przebudowę dróg: Orońsko-Guzów i kontynuację przebudowy drogi Orońsko- Ruda Wielka w m. Helenów. Modernizacji doczeka się także fragment drogi w miejscowości Zawonia w gminie Chlewiska. Mieszkańcy Sadku i Budek mogą także liczyć na budowę odcinków chodnika przy drogach powiatowych.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019. Wskaźnik zadłużenia powiatu wyniósł w 2013 roku 17,60%, a w roku 2014 ma być nieco niższy i niewiele przekroczy 17%. Łączna kwota zadłużenia powiatu zaplanowana została na poziomie 6 milionów złotych. W budżecie nie zapisano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w 2014 roku.

Uchwałami określono ponadto godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2014; wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2014 roku.

Radni na wniosek Zarządu powiatu podjęli także decyzje o wystąpienia Powiatu Szydłowieckiego z członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”. Uwarunkowane zostało to głównie faktem negatywnej oceny działania grupy w szczególności w zakresie rozdziału środków na wnioskowane projekty. W sprawach różnych poruszono kwestię stacji PKP w Szydłowcu i kolejowym skomunikowaniu Szydłowca z Warszawą i Krakowem.  W tej sprawie jak zapowiedział starosta Włodzimierz Górlicki, będą podejmowane działania w celu przywrócenia zatrzymywania się pociągów pośpiesznych na stacji Szydłowiec.