2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

by Bartosz Kaluga on Grudzień 9, 2014

Trzeci sektor jest niesłychanie ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego. Tworzy on wraz z instytucjami politycznymi i społecznymi podstawy ładu społecznego Polski. Bez sprawnie działających organizacji pozarządowych i dużego zaangażowania zarówno ich pracowników jak i wolontariuszy nie jest możliwy prawidłowy rozwój i funkcjonowanie nowoczesnych społeczeństw. W Polsce działał ponad 83 tys. organizacji pozarządowych (GUS 2012 r.) – to potężna armia ludzi i ogromny potencjał, który można lepiej wykorzystać poprzez wspólne działanie i uzyskanie efektu synergii.

Organizacje jednak napotykają w swoim rozwoju na bardzo wiele barier. Jedną z podstawowych jest niewielki zakres ich wzajemnej współpracy – ponad połowa organizacji nie utrzymuje kontaktów z innymi podmiotami trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe nie współpracują również na szerszą skalę w ramach sieci współpracy, forów, czy organizacji branżowych. Organizacje cierpią przede wszystkim także na brak środków finansowych, jednak nie ubiegają się z sukcesem o wsparcie ani nie prowadzą działalności gospodarczej, ponieważ nie mają wystarczająco dużej wiedzy, aby prowadzić taką działalność skutecznie.

Ogromne znaczenie ma postępująca profesjonalizacja działań, a także dbałość o ciągły rozwój, szczególnie umiejętności personelu. Organizacje muszą wykazać się sprawnością i wiedzą w aplikowaniu, odpowiednim potencjałem finansowym, ludzkim czy posiadaniem odpowiedniego wyposażenia, a także często już wcześniejszym doświadczeniem w realizacji projektów.

„W pojedynkę jesteśmy słabi, razem możemy być silni”to hasło przyświeca projektowi realizowanemu przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości pt. „Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Izba zapraszamy do udziału w nim organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego i działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Projekt stara się odpowiedzieć na wiele ważnych problemów organizacji, szczególnie tych nie posiadających znacznych budżetów i licznego personelu.

Członkowie Sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim mogą korzystać z wielu form wsparcia dostosowanych do ich potrzeb, a przede wszystkim nawiązać kontakty z innymi organizacjami z tej samej branży i pracować nad wspólnymi projektami i inicjatywami. Organizacje działające wspólnie w Sieci będą miały silniejszą pozycję jako reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, przekazywanie uzgodnionych stanowisk czy szeroko pojętą działalność lobbingowa.

Wszelka pomoc w ramach projektu jest bezpłatna. Naszym celem jest zapewnienie organizacjom członkowskim dostępu do praktycznej wiedzy i umiejętności, dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki.

Członkostwo w Sieci zapewnia:

  • pogłębioną diagnozę organizacji,
  • udział w spotkaniach konsultacyjnych i tematycznych m.in. na temat ochrony danych osobowych, pozyskiwania środków na działalność organizacji (dotacje, sponsoring, działalność gospodarcza i inne), promocji i marketingu, realizacji i rozliczania wniosków o dofinansowanie ze środków UE; księgowości w NGO, zmianach w prawie, zamówieniach publiczne, i innych.
  • doradztwo ekspertów z zakresu m.in. prawa, funkcjonowania organizacji, prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych, pisania i rozliczania wniosków o dofinansowanie, finansów i księgowości,
  • korzystanie z platformy współpracy oferującej m.in. promocję, możliwość poszukiwania zaufanych partnerów, szkolenia e-learningowe, bieżące informacje na temat zmian w prawie i konsultacji ważnych dokumentów,
  • materiały szkoleniowe i catering podczas spotkań tematycznych oraz spotkań konsultacyjnych,
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkania konsultacyjne i tematyczne.

Współpraca się opłaca!!! Razem możemy więcej!!! Nie czekaj, przyłącz się do nas już dziś!!!

Biuro projektu;

MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul . Smocza 27, 01-048 Warszawa

Telefon: 22 838 32 17 wew. 160, Faks: 22 838 35 53

e-mail: szkolenia@mirip.org.pl, www.mirip.org.pl

Artykuł Sponsorowany
Informacja o Realizatorze Projektu
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości. Zrzesza cechy, spółdzielnie oraz inne organizacje, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Izba pełni rolę przedstawiciela rzemiosła i sektora MŚP Warszawy i Mazowsza wobec organów władzy państwowej i terytorialnej. Podejmuje od lat działania zmierzające do akcentowania roli małych i średnich przedsiębiorstw w życiu gospodarczym naszego kraju, a w tym w rozwijaniu wolnego rynku.

mirp footer