2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Brudna energia

by Marek Sokołowski on Luty 9, 2015 · 2 komentarze

 

Pomiary zanieczyszczeń powietrza w powiecie szydłowieckim, corocznie raportowane przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, mogą co prawda napawać optymizmem. Średniorocznie jest dobrze, jednak szczególnie zimą, w związku z rozpowszechnionym paleniem w piecach węglowych, węglem niskiej jakości ( miałem ), występują uciążliwe, chwilowe przekroczenia norm zanieczyszczeń. Dotyczy to szczególnie pyłu zawieszonego.

W czasie szczególnie niekorzystnych zjawisk pogodowych, można zaobserwować w Szydłowcu coś na kształt smogu. Często czuć go i widać. Problem ten potęguje niestety rozpowszechnione, bezkarne, spalanie w instalacjach domowych, różnego rodzaju śmieci. .  No cóż odpady plastikowe w naszej gminie odbierane są raz na trzy tygodnie,  można się domyślać dlaczego, bo wiele z nich właśnie służy jako specyficzny opał. To wszystko spowodowane jest głównie czynnikiem ekonomicznym: w sytuacji niedostatku głównym, a czasami jedynym kryterium przy wyborze sposobu ogrzewania (szczególnie gospodarstw domowych) jest czynnik niskich kosztów. W większości zaś przypadków spalanie węgla kamiennego jest znacznie tańsze niż korzystanie z miejskiej sieci cieplnej lub wykorzystywanie jako czynników grzewczych paliw ekologicznych.

Z  kominów więc wydobywają się pokaźne ilości zanieczyszczeń: toksyczne pyły, rakotwórczy benzo(α)piren oraz inne szkodliwe substancje. Źródłem benzo(α)pirenu oprócz niepełnego spalania paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna w paleniskach domowych, są także pożary lasów, wypalanie łąk oraz źródła mobilne, w tym szczególnie pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, budowlane i przemysłowe: a nawet niewinne smażenie mięsa. Warto zadbać wtedy o wentylacje.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Szydłowcu jest więc emisja powierzchniowa ( bytowa) oraz emisja liniowa, którą generuje transport prywatny i publiczny. Źródłem emisji punktowej w zasadzie w Szydłowcu jest tylko Ciepłownia Miejska, która ma obowiązek kupowania pozwoleń na emisje CO 2.

Szczególnie teraz warto apelować o rozsądek i nie wrzucanie do domowych palenisk czegokolwiek,  bowiem uwolnione w procesie spalania toksyny, potęgują ryzyko chorób nowotworowych i zawałów serca.

Na terenie powiatu szydłowieckiego są warunki do zwiększenia zainteresowania wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych, zwanej również energią zieloną, dotyczy to szczególnie pozyskania energii słonecznej i z biomasy. Inwestycji tego typu jednak jeszcze nie widać, jedynie próbują nam wciskać wiatraki.

msokolowski@portalszydlowiecki.pl