2019-04-21

Imieniny: Julii i Heleny

Bohaterowie Powstania Styczniowego w Krogulczy Suchej.

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 24, 2013

W dniu 23 czerwca 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Krogulczy Suchej gm. Orońsko, odbyła się podniosła uroczystość związana z nadaniem szkole imienia Bohaterów Powstania Styczniowego. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. NMP w Orońsku, odprawioną w intencji uczniów i nauczycieli szkoły. Następnie odbyła się patriotyczna zbiórka, w Krogulczy Mokrej. Przy pomniku i mogile poległych 21 sierpnia 1863 roku, w bitwie pod Kowalą, oddano hołd bohaterskim powstańcom. Przy pomniku wartę honorową wystawiła szkolna drużyna zuchów. Uczniowie i nauczyciele złożyli wiązankę kwiatów w kolorach symboli narodowych oraz zapalili znicze. Chwilą ciszy i modlitwą oddano hołd spoczywającym tam powstańcom.

Dalszy przebieg uroczystości odbywał się w szkole. Dyrektor szkoły – Wanda Pysiak powitała zebranych gości, wśród których byli: Ks. Bolesław Mikrut – Proboszcz Parafii w Orońsku, Elżbieta Szymańska – Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Szydłowcu, Karol Kopycki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Orońsko. W uroczystości uczestniczyli rodzice, liczna grupa mieszkańców wsi i oczywiście uczniowie szkoły.

Pani Dyrektor przedstawiła zebranym „Drogę do Patrona” w której uczestniczyli rodzice i nauczyciele, opracowując w formie tablic historiografie powstania, jego genezę, przebieg, największe bitwy, opisując dokładnie Bitwę pod Kowalą, mogiłę powstańczą w Krogulczy Mokrej. Przygotowano ekspozycję pt. Powstanie Styczniowe w sztuce obejmując nią literaturę, malarstwo, film „Rok 1863” oraz słowa i myśli pochodzące z utworów literackich i wypowiedzi polskich autorytetów o powstaniu i patriotyzmie Polaków. Z kolei uczniowie szkoły uczestniczyły w założeniu w szkole drużyny zuchów, wyjeździe do Wąchocka do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego. Zwiedzili Muzeum Niepodległych w Opactwie Cystersów oraz rajdzie szlakiem powstańczym z Kowali do Krogulczy Mokrej.

Podczas uroczystości nauczyciele Ewa Bursa, Marta Woźniak, Ewa Wilk, i Jadwiga Jedlińska – członkowie szkolnego zespołu oraz rodzice przedstawili „opowieść” o Powstaniu styczniowym. Justyna Mazur i Roman Woźniak – członkowie władz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra – organu prowadzącego szkołę odczytali uchwałę Walnego Zebrania Członków o nadaniu szkole imienia „Bohaterów Powstania Styczniowego” i wręczyli ją dyrektorowi szkoły. Uczniowie szkoły wraz z Panią Dyrektor dokonali odsłonięcia tablicy – nowego szyldu szkoły, z nazwą patrona. Wszyscy uczniowie szkoły złożyli uroczyste zobowiązanie wobec patrona i ojczyzny.

Dalszą część uroczystości uświetnił występ zespołu Pol- Orffa z Szydłowca pod kierownictwem profesora Tadeusza Gogacza. Na zakończenie uroczystości zebrani dokonali licznych wpisów w księgach pamiątkowych zespołu i szkoły. Dyrektor szkoły – Wanda Pysiak, zapowiedziała, że za rok planuje uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły, a Roman Woźniak – prezes Stowarzyszenia powiedział, że w szkole będą dalej prowadzone prace z patronem organizując Biblioteczkę Patrona oraz Centrum Historii Lokalnej

Redakcja „PS”, dziękuje za nadesłany materiał. Gratuluje społeczności szkolnej Krogulczy wyboru Patrona, jak i uroczystości oraz życzy spełnienia planów.