2021-09-16

Imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Bobry zamieszkały koło Szydłowca

by Marek Sokołowski on Kwiecień 6, 2014

Mało kto wie że w okolicy Szydłowca można spotkać bobry, które teraz na początku wiosny intensywnie żerują. Ich obecność łatwo stwierdzić po śladach ich bytowania. Bóbr bowiem to budowniczy i inżynier, przekształcający środowisko, w którym się osiedlił. Bobry są aktywne głównie w dzień i o zmierzchu. Na wolno płynących strugach, rzekach i odpływach jezior buduje tamy z gałęzi i pni drzew, które ścina zębami, uszczelnia je mułem, gliną oraz roślinnością.

Duże kłopoty bobry mogą sprawić na trenach chronionych wałami przeciwpowodziowymi, gdzie ryjąc niszczą wały. Na naszym terenie jednak takie zagrożenie zasadniczo nie występuje. Bobry zaś przyczyniają się do renaturalizacji zajętego terenu, zwiększając jego różnorodność biologiczną i tempo oczyszczania się wód. Przy tym, co w naszych okolicach ważne podnosząc poziom wód gruntowych,  zmniejszają zagrożenie pożarowe łąk i lasów. Północne okolice Szydłowca pełne są nieużytkowanych terenów przecinanych strugami wodnymi, które jak widać upodobały sobie bobry. Działalność tych gryzoni może przyczynić się do przekształcenia zaniedbanych pod szydłowieckich łąk i zagajników, w miejsca atrakcyjne dla człowieka pod względem estetycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym.

Bóbr europejski jest największym gryzoniem Euroazji. Tułów ma masywny i krępy, który przechodzi prawie bez szyi w okrągłą głowę. Taki kształt ciała doskonale ułatwia mu pływanie i nurkowanie. Przednie kończyny są bardzo zręczne i chwytne, tylne są mocne i masywne o palcach spiętych błoną pławną. Masa ciała osiąga od 18 do 29 kilogramów, długość ciała 90-110 cm, długość ogona 20 – 25 cm, szerokość ogona 11-17 cm.

Bóbr europejski jest aktywny głównie w dzień i o zmierzchu. Na wolno płynących rzekach i odpływach jezior buduje tamy z gałęzi i pni drzew, które ścina zębami, uszczelnia je mułem, gliną oraz roślinnością. Podnosi się w ten sposób poziom wody, dzięki czemu wejście do wykopanej przy brzegu jamy znajduje się zawsze pod wodą, nawet podczas suszy. Bóbr europejski buduje także tzw. żeremia – położone na wodzie w niedostępnych miejscach budowle z gałęzi i mułu.