2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Bizony w Polsce, grozi im likwidacja

by Marek Sokołowski on Lipiec 31, 2015

Bizony w Kurozwękach

W Polsce toczy się spór dotyczący sławnych zwierząt Dzikiego Zachodu – bizonów, kojarzonych raczej z preriami Stanów, niż swojskimi klimatami Kielecczyzny. Wszystko za sprawą hodowli,  prowadzonej od kilkunastu lat w podstaszowskich Kurozwękach. Po odzyskaniu dawnych dóbr, po roku 1989, przez rodzinę Popielów.  Zrealizowano pomysł urządzenia tutaj hodowli bizonów. Przedsięwzięcie było dużym impulsem rozwojowym dla lokalnej społeczności, a do Kurozwęk przybywają goście z wielu miejsc Polski i świata.

Pomysł bowiem zaowocował turystyką przynoszącą popularność i wymierne korzyści. Urzędnicy w Polsce, na wiele spraw mają sobie właściwy  punkt widzenia. W ich ocenie hodowla bizonów, gatunku obcego, jest zagrożeniem dla żubrów, które w Polsce ocalono od całkowitego wyginięcia. Zarządzili więc likwidację stada, jako gatunku obcego. Wykonanie tego wiążę się ze zniweczeniem kilkunastoletnich zabiegów hodowlanych i podkopaniem sensu działalności gospodarczej prowadzonej w Kurozwękach. Bizony bowiem są jedna z głównych atrakcji tego miejsca.

Nie dziwi więc że wywołało to szerokie oburzenie społeczne, tym bardziej  ze bizony nie miały łatwej historii. Dodatkowo sa blisko spokrewnione z żubrami. A mieszaniu się gatunków, łatwo zapobiec przez właściwe zabezpieczenia i ochronę stada. Jaki wiec będzie los kurozwęckich bizonów. To, jak i wiele innych spraw w Polsce, zależy od dobrej woli urzędników.