2019-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

Bierzmowani w Palmową Niedzielę

by Marek Sokołowski on Kwiecień 13, 2014

Biskup Adam Odzimek 13 kwietnia w szydłowieckiej farze, udzielił sakramentu bierzmowania ponad 100 młodym z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku. Uroczysta Suma rozpoczęła się od poświęcenia palm przed świątynią i procesji z palmami.

W świątyni  Księdza Biskupa, w imieniu rodziców młodzieży, która przez ostatnie kilka miesięcy przygotowywała się pod przewodnictwem kapłanów i katechetów do przyjęcia sakramentu bierzmowania powitali Beata i Marek Sokołowscy. Poprosili w imieniu rodziców,  o namaszczenie przez Szafarza krzyżmem świętym i nałożenia ręki, – aby przez te sakramentalne znaki – przystępujący do bierzmowania, otrzymali pieczęć daru Ducha Świętego, Jego szczególną moc i Jego wielorakie duchowe dary.

Po zakończeniu liturgii czytań dziekan szydłowiecki ks. kan. Adam Radzimirski zgodnie z przepisami prawa kanonicznego potwierdził przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i jako proboszcz parafii prosił o udzielenie przez księdza Biskupa tego sakramentu.

Biskup Odzimek w słowie do młodych nawiązując do odczytanego opisu Męki Pańskiej, wskazywał na pierwszych uczniów Jezusa, którzy wpatrywali się w wielką Tajemnice Jezusa, najpierw Jego tryumf w czasie wjazdu do Jerozolimy, gdy witają Go tłumy, a następnie w Jego mękę i krzyż. Dziś mówił Ksiądz Biskup – potrzeba ludzi odważnej wiary, potrzeba świadectwa ludzi wierzących kochających Jezusa i kochających Jego Kościół. Szczególnie wobec zjawiska odwracania się wielu od Jezusa od Jego Kościoła. Apelował aby jako ludzie wierzący żyli Jezusem i Jego Miłością.

Po kazaniu bierzmowani, a z nimi wszyscy obecni w kościele wyznali wiarę konieczna do przyjęcia sakramentu. Wyrazili także pragnienie „aby Duch Święty, którego otrzymują umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Następnie biskup i kapłani, w geście wyciągniętych bierzmowanymi rąk modlili się o wylanie Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, i jego dary: mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Chrystusowej.

Szafarz sakramentu ks. bp Adam Odzimek w asyście kapłanów namaszczając czoła krzyżmem świętym i nakładając na głowy bierzmowanych rękę oraz przez słowa „Przyjmij znamię Ducha Świętego” udzielił tego sakramentu młodzieży zebranej w świątyni farnej.

Bierzmowanym towarzyszyli świadkowie bierzmowania oraz rodzice i rodzina oraz wszyscy obecni w kościele. Na zakończenie słowa podziękowania za sakrament do Księdza Biskupa skierowali przedstawiciele młodzieży.

W tym dniu w Szydłowcu wokół świątyni i na ulicy Kieleckiej odbywał się XXII już Kiermasz Wielkanocny. W czasie sumy w świątyni byli obecni liczni goście, w tym senator Wojciech Skurkiewicz oraz przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim. Liturgię ubogacił śpiewem Chór Miasta Szydłowca.