2019-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Bezpieczne dziecko, w rodzinie i w szkole

by Marek Sokołowski on Maj 24, 2014

W Zespole Szkół Ogólnokształcących  im. Henryka Sienkiewicza 22 maja odbyła się  debata poświęcona bezpieczeństwu dziecka. Inicjatorem  tego przedsięwzięcia był Mazowiecki Kurator Oświaty  przy współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji. Do udziału w debacie społecznej ”Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, rodzice ,  uczniowie oraz funkcjonariusze policji. Debatę otworzył  dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Karol Kopycki oraz  dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie  Dorota Sokołowska. Udział w dyskusji  wzięli przedstawicie wszystkich biorących udział grup społecznych.Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu reprezentowali  I zastępca Komendanta Powiatowego podinspektor Paweł Loranty oraz naczelnik Wydziału Prewencji asp.szt. Dariusz Kalita.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to tematyka bardzo interesująca rodziców, priorytet w szkolnictwie, ale też szczególnie ważny obszar w pracy każdego policjanta. Realizację tego zagadnienia  przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu  w zakresie bezpieczeństwa  i  prowadzonej   profilaktyki omówił  asp.szt. Dariusz Kalita.

Spotkanie prowadzone w formie  debaty panelowej pozwoliło na szczery dialog wielu osób zainteresowanych wspólnym celem  jakim jest  bezpieczeństwo naszych  dzieci. Zabierający głos przedstawicie ze wszystkich zaproszonych grup społecznych mogli   swobodnie przedstawić i omówić  przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa  dziecka na wielu płaszczyznach, jak  również wysłuchać wartościowych propozycji, wskazówek i sugestii .

asp.szt. Dariusz Gawęda