2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Bezpieczeństwo pieszych

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 4, 2016

Szydłowieccy policjanci prowadzą na terenie powiatu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Piesi nagminnie łamiący przepisy ruchu drogowego muszą się liczyć z konsekwencjami w takich przypadkach. Przechodząc w miejscu niedozwolonych, uczestnik ruchu naraża się nie tylko na niebezpieczeństwo, ale i na mandat. Za takie wykroczenie grozi grzywna w wysokości 50 zł a w sytuacji spowodowania zagrożenie w ruchu drogowym, nawet 500 zł.

Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają się sprawcami tragicznych wypadków. Zawsze też, bez względu na winę to pieszy jest ofiarą.

Dlatego szydłowieccy policjanci sukcesywnie prowadzą na drogach powiatu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Osoba piesza najczęściej staje się sprawcą wypadku gdy:

  • nieostrożne wejdzie na jezdnię (ponad połowa wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),
  • przekracza jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  • wchodzi na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność

Akcje prowadzone przez policję skierowane są głównie do osób nagminnie łamiących przepisy ruchu drogowego. Wiele z nich pozostawia swoje samochody na parkingach, a udając się do sklepów skraca sobie drogę przechodząc w miejscach niedozwolonym, czym narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 Za takie wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 50 zł. a w przypadku, gdy dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może to być nawet 500 zł. Zdarzają się też przypadki, gdy funkcjonariusze kierują sprawy do sądu, który rozpatruje sprawy wykroczeń popełnianych przez pieszych.

 Dla szydłowieckich policjantów jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo pieszych, dlatego tego typu akcje, ukierunkowane na niechronionych uczestników ruchu będą organizowane często. Funkcjonariusze będą także w codziennej służbie zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane zarówno wobec pieszych jak i przez nich.

sierż. Marlena Skórkiewicz