2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Artur Ludew – Wywiady Przedwyborcze II Tura

by Bartosz Kaluga on Listopad 28, 2014 · 1 comment

artur ludew

Artur Ludew, zwycięzca wyborów na burmistrza Szydłowca

Publikujemy kolejny wywiad przedwyborczy przed II turą wyborów samorządowych w gminach Powiatu Szydłowieckiego. Swoje odpowiedzi na zadane pytania przedstawia Artur Ludew, kandydat na Burmistrza Szydłowca. Tym samym mamy pierwszą Gminę w naszym powiecie, w której odpowiedzi udzieliło dwóch kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko. Zapraszamy do lektury

Przybliżenie sylwetki kandydata

Kilka słów o sobie. Czy może Pan w kilku zdaniach opisać swoją osobę i swoje doświadczenie w kontekście stanowiska o które się Pan ubiega?

Artur Ludew. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować  za oddane na mnie głosy. Jeżeli chodzi o moją osobę to mam 40 lat jestem od 13 lat żonaty, mam 2 dzieci syna w wieku 10 lat i córkę 4 lata. Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie zarządzania administracją publiczną, byłem radnym Rady Powiatu w Szydłowcu w latach 2002-2006, oraz 2010-2014 i Przewodniczącym Rady Powiatu w Szydłowcu od listopada 2002 do kwietnia 2004. Ponadto jestem członkiem Rady Społecznej przy SPZZOZ w Szydłowcu.

Ocena pierwszej tury wyborów. Jak Pan ocenia pierwszą turę wyborów samorządowych w Pana Gminie. Ich przebieg, kampanie wyborcze kontrkandydatów i wyniki?

Jeżeli chodzi o I turę wyborów (w kwestii kampanii) to przebiegała ona  spokojnej, niż ta druga, i nie wydarzyło się w niej nic,  co by mnie specjalnie zaskoczyło. Nawiązując do wyników z I tury wyborów uważam, że były one bardzo wyrównane, zarówno mój wynik , obecnego burmistrza jak i  Sławomira Nojka były zbliżone. Bardzo dobry wynik zanotowała również Pani Agnieszka Górska. Spodziewałem się tylko trochę lepszego rezultatu Wiktora Cieleckiego, ponieważ bardzo mocno pracował i prowadził szeroką kampanię wyborczą.

Czynniki sukcesu w pierwszej turze. Co Pana zdaniem było kluczowe w Pańskiej batalii wyborczej, jakie czynniki wpłynęło na to, że to właśnie Pan dotarł do II tury?

Myślę, że kluczowe dla mnie było wsparcie moich najbliższych, ludzi którzy mnie znali i którzy namawiali mnie na podjęcie decyzji o kandydowaniu. Ci ludzie dali mi motywację do działania, pomagali w trudnych momentach. Myślę, że to wszystko, przemyślany program wyborczy oraz rozpoznawalność mojej osoby  przez wiele środowisk, ich dobre zdanie na mój temat, spowodowało, że społeczeństwo  zobaczyło we mnie szansę dla Szydłowca.

Program wyborczy

Współpraca. Zacznijmy od tematyki współpracy, ponieważ właśnie ta kwestia będzie pojawiała się w formie pośredniej w kolejnych pytaniach. Tam gdzie jest współpraca ponad podziałami i osobistymi ambicjami, tam są większe szanse na uzyskanie wymiernych rezultatów. Łatwiej pozyskać środki, zaangażować różne środowiska, wykreować pozytywną atmosferę wobec różnorodnych inicjatyw. Czy ocenia Pan siebie jako osobę zdolną do współpracy z innymi jednostkami ponad podziałami partyjnymi?

Oczywiście, że współpraca musi być. Ja będę robił wszystko, żeby jednoczyć Radę. Mam bardzo pozytywne sygnały od radnych z innych komitetów wyborczych, którzy już mnie wspierają. Mam również sygnały od radnych, którzy czekają, aż opadnie kurz wyborczy i deklarują swoje wsparcie po wyborach. Osobiście postawię grubą kreskę po zakończeniu wyborów i nie będę rozpamiętywał tego co było, żeby jak najbardziej skupić się na przyszłości. Ponadto, mam bardzo dobre kontakty praktycznie z wszystkimi kandydatami na wójtów z terenu powiatu, którzy znaleźli się w II turze wyborów, ze starostą szydłowieckim nie wspominając już o bardzo dobrych kontaktach z władzami centralnymi.

Budżet obywatelski. Doświadczenia miast, które dały obywatelom możliwość decydowania o wydatkach, są bardzo budujące. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie wprowadzenia w Szydłowcu budżetu obywatelskiego/budżetu partycypacyjnego? Proszę przybliżyć mieszkańcom jakie mogłyby być kryteria ustalania budżetu i w jaki sposób społeczeństwo mogłoby decydować o realizacji budżetu obywatelskiego?

Budżet partycypacyjny, inaczej obywatelski polega na tym że mieszkańcy mogą składać swoje wnioski do budżetu gminy. W dalszej kolejności wnioski te rozpatrywane są pod względem merytorycznym , formalnym,  czy mogą być zrealizowane przez samorząd gminny. Po weryfikacji wniosków następuje głosowanie mieszkańców nad kolejnością ich realizacji . Wnioski które dostaną największe poparcie zostaną w pierwszej kolejności zrealizowane w ramach przeznaczonych przez gminę środków budżetowych. Szczegóły budżetu obywatelskiego zostaną ustalone przez Radę na podstawie konsultacji społecznych.

Pozyskiwanie funduszy unijnych. Czy jest szansa utworzenie jednostki (czy nawet zatrudnienie osoby, specjalisty od funduszy unijnych), która wspierałaby lokalne przedsiębiorstwa, a także osoby indywidualne planujące założyć własną działalność gospodarczą, w wykorzystaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Z doświadczenia wiem, że wiele polskich firm odnotowało gwałtowny wzrost w ostatnich latach głównie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy unijnych.  Jednak niejednokrotnie problemem dla wielu firm jest napisanie biznes planu czy nawet otrzymania porad, gdzie powinni szukać możliwości dofinansowania. Czy samorząd gminny byłby w stanie wspomóc lokalne przedsiębiorstwa i jednostki indywidualne w tej kwestii, zaktywizować dodatkowo do udziału w projektach unijnych?

Oczywiście, że tak. Mamy inkubator przedsiębiorczości, nic nie stoi na przeszkodzie żeby znajdowała  się tam komórka mająca na celu niesienie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu środków unijnych, tak się dzieje w innych samorządach. Uważam, że należy zjednoczyć środowisko pracodawców reaktywując Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Szydłowca. Rozmawiałem już w tej sprawie z Janem Jaworskim prezesem Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Jako Burmistrz podejmę rozmowy z przedstawicielami pracodawców, aby mogli przedstawić swoje oczekiwania wobec władzy. Wspólnie ustalimy plan działania i jego będziemy się trzymać. W przeprowadzanych z tym środowiskiem rozmowach bardzo często słyszałem, że ich postulaty w ogóle nie były brane pod uwagę. Czują się wykorzystywani,  ponieważ uważają że jedyną pewną rzeczą jaka może ich spotkać ze strony ratusza to podatek, który jeszcze w ostatnim czasie próbowano im podnieść.

Specjalna strefa ekonomiczna/przemysłowa. Czy jest realna szansa na utworzenie takiej strefy w Gminie Szydłowiec? Można usłyszeć wiele opinii, że Gmina Szydłowiec jest za mała na budowę strefy ekonomicznej zdolnej przyciągnąć inwestorów. Czy istnieje zatem możliwość utworzenia wspólnej strefy dla wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Szydłowieckiego np. przy współpracy Starostwa Powiatowego? Czy byłby Pan skłonny podjąć się takiej inicjatywy jako lider największej gminy? Jak ocenia Pan realność takiego projektu?

W Szydłowcu istnieje już podstrefa ekonomiczna wchodząca w skład Starachowickiej Strefy Ekonomicznej,  jednakże tereny  którymi na dzień dzisiejszy ona dysponuje to ok. 1.3ha. Istnieje ponadto w Szydłowcu kilkudziesięciu hektarowa strefa przemysłowa wydzielona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Należy tam scalić i wykupić grunty w celu zaoferowania ich potencjalnemu inwestorowi, a są na to pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli zaś chodzi o współpracę samorządów w tym zakresie, to  jestem na taką współpracę otwarty.

Potencjał turystyczny. Szydłowiec leży pomiędzy Warszawą i Krakowem, tuż przy intensywnie uczęszczanej trasie S7. Szydłowiec mógłby, a raczej powinien, stać się jedną z największych atrakcji turystycznych na tym szlaku. W jaki sposób mógłby Pan zwiększyć ruch turystyczny w naszym mieście. Jak ten zwiększony ruch turystyczny mógłby Pan przeistoczyć na wzrost zatrudnienia w Gminie Szydłowiec? Jakich inicjatyw brakuje w Szydłowcu, aby to miasto mogło uzyskiwać realne zyski z turystyki dla budżetu Gminy?

Uważam, że żeby zwiększyć ruch turystyczny w naszej gminie w pierwszej kolejności należy polepszyć promocje miasta. Brakuje podstawowych materiałów jak foldery, ulotki, widokówki. Przeznaczone na promocję projektu kluczowego w 2014r. 60 tys. zł. z czego aż 45 tys. zł. ze środków własnych zostało wydane w moim mniemaniu i wielu ludzi na kampanię wyborczą obecnego burmistrza. Nie zrozumiały dla mnie jest fakt, że 3 dniowa impreza, która odbyła się tuż przed I turą wyborów miała wieńczyć realizację projektu kluczowego, a przecież realizacja projektu kluczowego nie została zakończona i nadal trwa.

Ponadto  uważam, że zwiększony ruch turystyczny i odczuwalne korzyści dla miasta może jedynie spowodować przywrócenie do życia zalewu szydłowieckiego oraz rozpoznawalna na skalę krajową impreza rozrywkowa np. cykliczny 3 dniowy festiwal muzyczny im. Andrzeja Siewierskiego.

Zalew w Szydłowcu. Jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w Gminie Szydłowiec. Pytanie z rodzaju kreatywnych, ale łatwych – jak można go zagospodarować? Pytanie trudniejsze – w jaki sposób można pozyskać na tę inicjatywę środki nie zwiększając zadłużenia miasta?

Zalew można zagospodarować jako miejsce do wypoczynku zarówno mieszkańców miasta i gminy jak i przyjeżdżających turystów. Docelowo mógłby tam powstać obiekt hotelarsko-gastronomiczny, domki kampingowe, plac zabaw, siłownia plenerowa, skate-park, amfiteatr itp. Do tej pory na myśl przychodziły mi rozwiązania takie jak wydzierżawienie, tego terenu potencjalnemu inwestorowi , w grę mogłoby wejść również partnerstwo publiczno-prywatne. Ostatnio zaś natrafiłem na to jak z remontem zalewu poradził sobie pobliski Zwoleń. W Zwoleniu teren zalewu przekazano na skarb państwa. W spisanym akcie notarialnym zapisano, że miasto jako darczyńca tego terenu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystanie z tej nieruchomości. Dzięki przekazaniu tych terenów inwestorem stał się tam Wojewódzki Zarząd Melioracji.

Szkoły i Przedszkola. W budżecie gminnym “oświata” (szkoły i przedszkola) to największa pozycja wydatków. Jak Pan ocenia naszą oświatę i czy uważa Pan, że w przyszłej kadencji należy podjąć próbę reorganizacji w celu ograniczenia kosztów czy zwiększenia efektywności? Jaką pomoc edukacyjną dostana dzieci których rodziców nie stać na opłacenie przedszkola, mam na uwadze wyrównanie szans edukacyjnych?

Uważam, że oświata gminna to bardzo poważny problem przed którym staniemy wspólnie z nową Radą Miejską. W 2013r. Gmina Szydłowiec dopłaciła do oświaty ok. 8mln. 700 tys. zł. Uważam, że oświata będzie jednym z największych naszych wyzwań. Wspólnie musimy w oparciu a rzetelne analizy opracować strategię rozwoju oświaty, którą będziemy realizować.  Obecnie przyjęta strategia nic nie wnosi i nie wskazuje realnych kierunków na łagodzenie tego problemu. Jedna z radnych zarzuciła temu dokumentowi plagiat z gminy Kartuzy. Ja uważam, że należy szukać rozwiązań przez poszerzenie oferty edukacyjnej o szkolnictwo specjalne, bo to sprawdziło się w Powiecie Szydłowieckim. Oczywiście chodzi o utworzenie przedszkola specjalnego oraz szkoły podstawowej specjalnej na podstawie porozumienia z powiatem. Reforma oświaty jest nieunikniona, należy ją tylko przeprowadzić tak, żeby nie ucierpieli na niej ludzie pracujący w placówkach oświatowych.

Jeżeli chodzi o przedszkola to ustawa przedszkolna daje podstawy do zniesienia barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego ustawa przedszkolna wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę, ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Celem dotacji otrzymywanej z budżetu państwa  jest wyrównanie szans dzieci  z uboższych rodzin, których rodziców do tej pory nie stać było na dodatkowe zajęcia. Organizacja oraz zapewnienie warunków związanych z prowadzeniem kształcenia przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi  należy do zadań własnych gminy. To gmina w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego. Ma również możliwość  częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przypadku, gdy dziecko przebywa w przedszkolu powyżej przewidzianych ustawowo 5 godzin.

Nauczanie – kierunki techniczne. Nauczanie kierunków technicznych, praktycznych na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Czy miałby Pan pomysł co można zmienić w tej materii na terenie Gminy Szydłowiec?

Jeżeli chodzi o nauczanie kierunków technicznych to chciałbym podkreślić że szkolnictwo ponadgimnazjalne leży w kompetencji samorządu powiatowego.  Jeszcze kilka lat temu był taki trend, że większość młodzieży pomijała szkolnictwo zawodowe, ten trend zaczyna się odwracać myślę że odbudowa szkolnictwa zawodowego leży w interesie nas wszystkich, ponieważ powinniśmy kształcić w takich zawodach, na jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

W szydłowieckich szkołach uczniowie najchętniej wybierają kształcenie w zawodach stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie ( w zasadniczej szkole zawodowej). Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy zawodami deficytowymi w II półroczu 2013 roku były: m. in. monter obrabiarek, monter ociepleń budynków. Nieco mniejsze niż w poprzednich latach jest zainteresowanie kształceniem w technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, mimo że absolwenci po ukończeniu szkoły podejmują pracę, również w szydłowieckich punktach gastronomicznych. Niewątpliwie na rynku pracy poszukiwane są osoby m. in. w zawodach technik informatyk  o specjalności programista, technik elektronik, technik geodeta, technik farmaceutyczny, stolarz. Jako ciekawostkę można podać, że klasach wielozawodowych kształci się tylko jeden uczeń w zawodzie kamieniarz mimo, iż jest to bardzo popularny zawód w naszym regionie.  W bieżącym roku szkolnym uczniowie nie wykazali chęci kształcenia się w tym kierunku.

Młodzież, a starzejące się społeczeństwo. Z jednej strony należy aktywnie przeciwdziałać bezrobociu szczególnie pośród najmłodszych na rynku pracy. I wspierać te inicjatywy, które mogę temu wymiernie pomóc. Dochodzą do tego również inicjatywy wspierające polityke prorodzinną. Z drugiej strony mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i wynikające z tego potrzeby. Nie ukrywajmy, że kampaniach wyborczych jest łatwiej przekonać do siebie starsze osoby obietnicą nowego chodnika, czy wiaty na przystanku. Później te obietnice należy spełnić, ale czy mają one wymierny wpływ na wzrost dobrobytu mieszkańców Gminy? Jak pogodzić zapotrzebowanie w inwestycje przeciwdziałające ucieczce młodych osób z Gminy, wspomagające politykę prorodzinną, a potrzebom związanym ze starzejącym się społeczeństwem w Gminie? Jakie inwestycje mogłyby połączyć potrzeby obu tych grup? Czy może lepiej skupić się na jednej z opisanych grup?

Uważam, że gdyby udało się ściągnąć do Szydłowca inwestora to wówczas pogodziłoby się interesy obu tych grup.  Młodzi ludzie nie wyjeżdżaliby z Szydłowca bo tu mieliby szansę na zatrudnienie, firma, która wybudowałaby u nas zakład pracy odprowadzałaby do budżetu gminy podatki, z których moglibyśmy realizować inwestycje takie jak drogi czy chodniki. Jeżeli do tego gmina dołożyłaby przychylną wobec mieszkańców politykę prorodzinną np. to co ja będę chciał realizować po wyborach czyli zasiłki porodowe dla matek które urodziły dzieci, to te wszystkie czynniki spowodują, że w naszym mieście może żyć się dobrze i starszym i młodszym.

Patologie polityczne. A głównie nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich ludzi, a nie ludzi z kompetencjami. To jedne z najczęstszych zarzutów wobec samorządowców lokalnych. W jaki sposób ma Pan zamiar dobierać swoich współpracowników?

W pracy  samorządowej, tak jak i w każdej innej branży, bardzo ważne są dwa czynniki: kompetencje i zaufanie. Ja przede wszystkim będę chciał dać szansę rozwoju ludziom młodym, takim którzy mają zapał do pracy i chcą się rozwijać. Zdaję sobie sprawę, że ci młodzi ludzie muszą się od kogoś pracy uczyć, ale trzeba do nich wyciągnąć rękę. Jeżeli chodzi o faworyzowanie ludzi ze słabymi kompetencjami to uważam, że w takiej sytuacji w jakiej znalazła się nasza gmina zwyczajnie nie można sobie na to pozwolić.

Uzdolniona młodzież. Wspieranie najbardziej potrzebujących i szczególnie uzdolnionych. Jak pomóc tym osobom, które mają nieprzeciętne wyniki, a brak finansowych możliwości. Czy jest szansa na uruchomienie programu z dofinansowaniem dla najbardziej uzdolnionych osób?

Z tego co jest mi wiadomo w 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęty został lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec. Program ten określa zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce. Są również stypendia szkolne dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Należałoby się jedynie przyjrzeć regulaminom i zasadą przyznawania tych stypendiów.

Zadłużenie Gminy. Jak je zmniejszać? Czy jest to w ogóle możliwe w obecnych warunkach i potencjale ekonomicznym gminy?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy przeprowadzić w gminie audyt i rzetelną analizę finansową.

Dopiero wówczas na podstawie posiadanych informacji będzie można podjąć dalsze kroki. Na pewno podstawą będzie podjęcie takich działań, które nie zwiększą jeszcze gminnego długu. Na dzień dzisiejszy mienie gminne zostało w dużej mierze wyprzedane, a gwałtowna spłata zadłużenia może zahamować rozwój gminy. Dlatego  trzeba będzie tu podejmować bardzo rozsądne i przemyślane decyzje.

Druga tura. Jakie jest Pana nastawienie przed drugą turą wyborów? W czym upatruje Pan szansę na swoje ostateczne zwycięstwo?

Daleki jestem od huraoptymizmu, cały czas staram się pracować na ostateczny wynik. Uważam, że wszystko jest w rękach wyborców, którzy muszą wybrać  czy chcą się zatrzymać – ewentualnie dać krok do tyłu, czy chcą iść do przodu z postępem i wolą zmian na lepsze. Swoje szanse na ostateczne zwycięstwo upatruję w mądrości ludzi, którzy nie dadzą się ponownie zwieść i nie uwierzą w te same obietnice, które są powtarzane przy okazji kolejnych kampanii wyborczych. Wierzę, że wyborcy dadzą mi szansę wykazania się, a mam do tego wszelkie predyspozycje, ponieważ znam pracę  w samorządzie. Jestem gotów poświęcić się dla naszej lokalnej społeczności. Chcę się rozwijać  i jestem przekonany, że za 4 lata stanę przed wyborcami z podniesioną głową.

Z wyrazami szacunku,

Artur Ludew