2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Artur Ludew – rozwój, gospodarka, infrastruktura i inwestycje

by Bartosz Kaluga on Listopad 14, 2014

I.  ROZWÓJ I GOSPODARKA

 1. Zainwestowanie w podstrefę ekonomiczną w Szydłowcu poprzez scalenie gruntów do niej należących oraz przygotowanie ich w celu zaoferowania potencjalnemu inwestorowi.
 2. Efektywne wykorzystanie inkubatora przedsiębiorczości  przez stworzenie aktywnej komórki  służącej pomocą dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na rozwój, inwestycje,  a co za tym idzie  tworzenie nowych miejsc pracy.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez m.in. zwolnienie z podatków, prolongat spłat zadłużenia, pomocy prawnej.
 4. Analiza polityki podatkowej w stosunku do przedsiębiorców i dostosowanie jej do aktualnej sytuacji na rynku pracy.
 5. Organizacja cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców działającymi na terenie miasta i gminy Szydłowiec w celu przeprowadzenia konsultacji i poznania ich  oczekiwań.
 6. Dokończenie prac w zakresie przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowiec.
 7. Zacieśnienie współpracy z Partnerstwem Piaskowiec Szydłowiecki, Cechem Rzemiosł Różnych, Spółdzielnią Rzemieślniczą w Szydłowcu oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz pracodawców.
 8. Efektywne wsparcie i promowanie przemysłu kamieniarskiego działającego w naszym regionie
 9. Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie doradztwa pośrednictwa zawodowego, organizowania kursów, szkoleń oraz aktywizacji osób bezrobotnych.
 10. Inicjowanie powstawania gospodarstw agroturystycznych.

II.  INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Do kluczowych inwestycji wg  mnie należą:

 1. Modernizacja zalewu oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, co umożliwi realny rozwój turystyki. W perspektywie wybudowanie ośrodka z zapleczem restauracyjnym kręgielnią, siłownią i gabinetami odnowy biologicznej. Budowa  skate-parku, amfiteatru, siłowni na powietrzu, parku linowego, domków rekreacyjnych oraz wytyczenie alejek                      dla pieszych.
 2. Budowa i modernizacja  kanalizacji w mieście i gminie.
 3. Budowa bądź adaptacja istniejących budynków na żłobek.
 4. Modernizacja stadionu MKS „Szydłowianka” wraz z wybudowaniem budynku klubowego.
 5. Budowa i adaptacja istniejących budynków na świetlice wiejskie.
 6. Dokończenie budowy dróg na osiedlach: Nad Zalewem i Podzamcze.
 7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
 8. Budowa stacji uzdatniania wody.
 9. Budowa i modernizacja chodników, dróg zarówno w Szydłowcu jak i na terenach wiejskich.
 10. Zorganizowanie wspólnego przetargu na pobór energii elektrycznej dla wszystkich jednostek gminnych w celu obniżenia kosztów jej poboru.
 11. Współpraca z samorządem powiatowym  w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 12. Zrekultywowanie i zagospodarowanie Miejskiego Wysypiska Śmieci.
 13. Budowa schroniska dla zwierząt.
 14. Budowa placów zabaw dla dzieci.
 15. Budowa mieszkań socjalnych.

Artur Ludew