2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Artur Ludew – program wyborczy

by Bartosz Kaluga on Listopad 14, 2014

W związku z podjęciem decyzji o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Szydłowca przedstawiam Państwu mój program wyborczy. Uważam, że  jest to program rozsądny i przemyślany. Ma za zadanie  motywować do działania nie tylko Radę Miejską, burmistrza, ale także społeczność lokalną. Założenia  programu pozwolą nam wszystkim, czyli mieszkańcom miasta i gminy Szydłowiec, ruszyć z miejsca i wykonać krok do przodu ku zmianom  na lepsze.

Szanowni państwo, jako Burmistrz Szydłowca będę współpracował z ludźmi, pełnymi zaangażowania, profesjonalistami w swojej dziedzinie, zarówno mającymi doświadczenie w rozwiązywaniu  problemów społeczno-gospodarczych, jak i ludźmi młodymi posiadającymi  otwarte umysły ze świeżym  spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Zamierzam wsłuchiwać się w głos Rady Miejskiej, reprezentantów sołectw oraz zwykłych mieszkańców. Chcę być bliżej ludzi, a dzięki temu szybciej i skuteczniej reagować na pojawiające się problemy. Podejmę współpracę z organizacjami pozarządowymi, tak aby wspomóc działania ludzi aktywnych, zaangażowanych w sprawy społeczności lokalnej. Powołam Radę Młodych i Radę Seniorów. Wprowadzę do budżetu gminy środki finansowe na  wypłatę zasiłków porodowych dla matek nowo narodzonych dzieci. Zorganizuje na parterze Ratusza Miejskiego punkt, w którym będą obsługiwane osoby niepełnosprawne.

W prowadzę tzw. budżet obywatelski, do którego wnioski będzie mógł składać każdy mieszkaniec naszej gminy. Zorganizuję także stałe cykliczne spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw, dzięki czemu  każdy z nas będzie  mógł się wypowiedzieć na temat tego, co jest w danej miejscowości potrzebne do zrobienia.

Realizacja założeń wymienionych w tym programie będzie w zdecydowanej mierze uzależniona od kondycji finansowej naszej gminy, którą w pierwszej kolejności należy rzetelnie przeanalizować. Pozwoli to uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące zakresu i ilości planowanych działań oraz możliwości ich realizacji. Na pewno do inwestycji jakie należy wykonać w najbliższych latach należą przedstawione poniżej, natomiast o kolejności ich wykonania zadecyduje Rada Gminy oraz Państwo dzięki „budżetowi obywatelskiemu”.

W kolejnych wpisach przedstawię szczegółowy plan na temat:

I.  ROZWÓJ I GOSPODARKA

II.  INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

III. EDUKACJA

IV. KULTURA I SPORT

V. BEZPIECZEŃSTWO

Artur Ludew