2021-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Wrześniowa pamięć o obrońcach Ojczyzny

by pa pa on Wrzesień 9, 2013

W Szydłowcu i w Baraku, 8 września obchodzono 74 rocznicę Bitwy pod Barakiem, w której 36 Dywizja Piechoty rez . Wojska Polskiego, stoczyła bitwę z 2 Dywizją Lekką Wermachtu. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ze sztandarami ulicą Radomską spod Starostwa Powiatowego do kościoła farnego św. Zygmunta. Przemarsz poprowadziła Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, Orkiestra Reprezentacyjna SG i członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Batalionu Tomaszów.

W kościele św. Zygmunta mszę świętą za obrońców Ojczyzny z 1939 roku: żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego, którzy walczyli pod Szydłowcem, celebrował ks prałat Robert Gołębiowski. Wiernych i przedstawicieli parlamentu, samorządu i Straży Granicznej z komendantem Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk. SG Mariuszem Piętką w świątyni przywitał ks. proboszcz kan. Adam Radzimirski. Kazanie patriotyczno-maryjne wygłosił kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. kmdr. ppor. Ryszard Preuus. Kapelan Straży Granicznej przytoczył okoliczności bitwy i jej przebieg. Wskazywał na rolę Matki Bożej w dziejach ojczystych. Zachęcał zebranych do wierności Bogu i temu wszystkiemu, co Polskę stanowi. Mówił – „Warto być autentycznym chrześcijaninem, dawać świadectwo jak prawdziwy żołnierz Chrystusa. Warto zadawać sobie pytanie, co w naszym życiu znaczą słowa: Ojczyzna, Niepodległość i do czego one dziś nas zobowiązują”.

Na zakończenie mszy świętej wiązankę utworów patriotycznych zagrała Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza. Uroczystości kontynuowano z ceremoniałem wojskowym, przy pomniku Żołnierzy Września w pobliżu miejscowości Barak. List Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz odczytał jej przedstawiciel Piotr Adamski.

Okolicznościowe przemówienia do uczestników uroczystości skierował Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk M. Piętka. W imieniu organizatorów głos zabrali także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski. Głos zabrali także przedstawiciele kombatantów: Edward Małachowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom i Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Warszawy. Maria Rubas przekazała Staroście Szydłowieckiemu Włodzimierzowi Gorlickiemu i przewodniczącemu Rady Powiatu M. Sokołowskiemu pojemniki z ziemią z miejsc, w których walczyli i ginęli żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza z apelem o wybudowania na terenie ZS im KOP w Szydłowcu „kopca chwały KOP-u”.

Uroczystość oficjalną zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września. Wśród składających kwiaty była między innymi poseł na Sejm RP Marzena Wróbel oraz rodzina poległego w bitwie nauczyciela ppor. rez Józefa Kopytko z 25 pp z Piotrkowa Trybunalskiego.
Po zakończeniu uroczystości w niej uczestniczący spotkali się przy żołnierskiej grochówce.

7 września o godz. 19 na kwaterach wojennych cmentarza parafialnego w Szydłowcu odbył się uroczysty Apel Poległych, przygotowany przez Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu. Żołnierzy Września 1939 uczczono salwą honorową. Poległych żołnierzy i ofiary II wojny światowej, polecano także Bogu w modlitwie. Poprowadzili ją  ks. dziekan A. Radzimirski i ks. kmdr ppor. R. Preuus.

Organizatorami obchodów 74 rocznicy Bitwy pod Barakiem, byli: Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W organizację obchodów włączyli się: Zespół Szkół im KOP i Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek. Patronat nad obchodami przyjęli: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Biskup Polowy WP ks. bp Józef Guzdek i Komendant Główny SG gen. bryg. SG Dominik Tracz.