2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Aktualne inwestycje na terenie gminy.

by Bartosz Kaluga on Lipiec 18, 2016

W gminie Szydłowiec ruszyły kolejne nowe inwestycje. Wzmożony ruch samochodowy i zachowanie bezpieczeństwa na drogach gminnych powoduje konieczność budowy chodników nawet tam, gdzie przez długie lata nie odczuwano ich braku.

Oddano do użytku ponad 100-metrowy odcinek nowego chodnika w miejscowości Jankowice, o który już dawno starali się mieszkańcy sołectwa. Koszt zakupu materiałów na podbudowę oraz kostki betonowej, w wysokości 10 tys.155 zł pokryty został ze środków gminnych zarezerwowanych na fundusz sołecki dla sołectwa Jankowice, a wszystkie prace wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, przy użyciu sprzętu komunalnego.

Zakończyły się również prace przy remoncie chodnika wzdłuż bloków przy ulicy Staszica na osiedlu „Wschód”. Naprawa chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla korzystających z tego ciągu pieszego, aby dotrzeć do centrum. Wyremontowany chodnik ma długość ponad 150 metrów bieżących. Prace wykonał we własnym zakresie Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Koszt chodnika wyniósł 25.000 zł.

Rozpoczął się remont nawierzchni chodnika wiodącego od ulicy Kościuszki do ul. Wschodniej, obok boisk Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Do remontu zostanie wykorzystana kostka brukowa, odzyskana z Rynku Wielkiego.

Ruszył także remont parkingu przy pawilonach handlowych na ulicy Kolejowej w Szydłowcu. Prace podzielono na 2 etapy – w pierwszym, który wykonuje wyłoniona w procedurze przetargowej firma „Gres”, zostanie wykonana podbudowa, odwodnienie parkingu oraz ustawienie krawężników. Koszt prac wyniesie 88.000 zł. Następny etap to ułożenie nowej nawierzchni. Prace zostaną wykonane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.