2022-05-22

Imieniny: Wandy i Zenona

Akademii spotkanie wigilijne

by Marek Sokołowski on Grudzień 22, 2014

 

W poniedziałek 22 grudnia w restauracji Lodownia, odbyła się Wigilia Klubowa Akademii Piłkarskiej Szydłowiec. W spotkaniu wzięli udział rodzice, młodzi zawodnicy oraz zaproszeni goście, w tym Dominik Furman i  przewodniczący Rady Miejskiej Marek, Artur Koniarczyk. Ksiądz Norbert Skawiński odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu i złożył świąteczne życzenia całemu sportowemu środowisku Akademii Piłkarskiej.  

Przybyli trenerzy: Michał Kowalczyk, Łukasz Gołda i Artur Ludew. Ten ostatni już także w nowej roli jako burmistrz Szydłowca. A. Ludew złożył obecnym życzenia i wraz z prowadzącym spotkanie Dominikiem Gaworem połamał się z wszystkimi opłatkiem.

Akademia swoją działalność rozpoczęła w październiku 2012 roku. Podstawowym celem działalności Akademii Piłkarskiej Szydłowiec jest stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków domowych . Akademia realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Tekst i zdjęcia Marek Sokołowski