2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Adam Struzik z roboczą wizytą w Szydłowcu

by Marek Sokołowski on Luty 5, 2016

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wizytował 3 lutego Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Marszałek odwiedził Szydłowiec, aby się zapoznać z niedawno zakończonymi inwestycjami w szydłowieckim Muzeum oraz innymi realizacjami wykonanymi ze środków unijnych, ministerialnych oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Adam Struzik zwiedził ekspozycje stałe „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz wystawę czasową „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”  – wystaw objętych Jego patronatem oraz patronatem byłej minister kultury. Ekspozycje – tak od strony merytorycznej, jak i aranżacji prezentowanych obiektów wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie gościa. Cieszyły także inwestycje towarzyszące, w tym elektronicznie obsługiwany sprzęt specjalistyczny do przechowywania instrumentów muzycznych w magazynach zbiorów – sprzęt o poziomie nowoczesności rzadko spotykanym w polskich muzeach.

            Szczególnym obszarem zainteresowania Gościa były dalsze plany rozwoju placówki, przy których kształtowaniu brał aktywny udział. Dotyczą one przede wszystkim budowy nowej siedziby MLIM przy ul. Kąpielowej w Szydłowcu, która mieścić będzie pomieszczenia administracyjne, pracownie merytoryczne, sale edukacyjne, magazyny zbiorów, magazyny gospodarcze i garaże. Budowa nowego obiektu pozwoli udostępnić zwiedzającym najpiękniejsze komnaty zamku, a tym samym zwiększyć przestrzeń ekspozycyjną Muzeum. W nowej perspektywie planowane jest poszerzenie ekspozycji instrumentów oraz stworzenie ekspozycji historycznej, dedykowanej historii zamku oraz mecenatowi Szydłowieckich i Radziwiłłów. Obecnie Muzeum jest na etapie przygotowań dokumentacji i projektów nowej siedziby, ze środków przyznanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Budowa nowego muzealnego obiektu najprawdopodobniej rozpocznie się w 2017 r.

Info, zdjęcia: Zofia Radwańska