2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

8,7 mln zł dotacji dla szpitala w Radomiu

by Bartosz Kaluga on Sierpień 3, 2015

Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego oraz na remont oddziałów rehabilitacyjnego i chirurgii naczyniowej otrzyma Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego. Środki, pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa, decyzją premiera przyznane zostały na wniosek wojewody mazowieckiego. Organem prowadzącym placówkę jest prezydent miasta Radomia.

Dzięki dotacji poprawią się warunki leczenia pacjentów, a szpital dostosowany zostanie do określonych przez ministra zdrowia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia placówek leczniczych. Zwiększone będą również możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów placówki, pod której opieką jest ponad 625 tys. osób rocznie. Środki, które otrzyma szpital, przeznaczone będą na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptację pomieszczeń na oddziale chirurgii naczyniowej (5 mln zł), a także zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacji (3,7 mln zł).

Rezerwa ogólna budżetu państwa jest w dyspozycji premiera – wojewoda Jacek Kozłowski wystąpił o środki na wnioski prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz marszałka Adama Struzika. 5 mln zł otrzyma również Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” w Konstancinie-Jeziornie. Środki te przeznaczone będą na remont oddziałów rehabilitacji i rekonstrukcji ortopedycznej oraz na zakup sprzętu medycznego.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego