2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

74 rocznica rozpoczęcia transportów śmierci z jeńcami polskimi na Wschodzie

by Marek Sokołowski on Kwiecień 3, 2016

Katyński pomnik w Szydłowcu, dedykowany pamięci kpt. Stanisława Szmoniewskiego.

Wojska NKWD 74 lata temu, 3 kwietnia 1940 roku, rozpoczęły wywóz polskich oficerów z obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pierwsze transporty śmierci z polskimi jeńcami, były formowane przez NKWD. Likwidacja trzech obozów rozpoczęła się w tym samym czasie, według jednolitego planu przygotowanego przez moskiewską centralę NKWD.

W Polsce pamięć pomordowanych czcimy Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, świętem państwowym obchodzonym co roku 13 kwietnia. Uchwalone je 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zbrodni katyńskiej dokonano w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje, zamordowano tam blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, wybitni dowódcy i stratedzy, a także policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku. Około 15 tysięcy ofiar stanowili więźniowie przetrzymywani wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Pozostałe 7 tysięcy osób osadzono w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, czyli terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 roku do Związku Radzieckiego. Dotychczas nie znamy miejsc ich pochówku.

 Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni i w przypadku około 6-7 tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach, prawdopodobnie są to między innymi, Kuropaty na Białorusi.

Polskich jeńców wymordowano na podstawie uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii  z 5 marca 1940 roku. Nakazano w niej zamordowanie ponad 25. tysięcy polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

źródło: http://historia.wp.pl/