2021-04-12

Imieniny: Roberta i Serwacego

W Szydłowcu po raz siódmy zaśpiewają chóry..

by Bartosz Kaluga on Październik 31, 2013 · 3 komentarze

szydłowieckie spotkania chóralne

Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej

W niedzielę 10 listopada , w restauracji „Lodownia”, już po raz siódmy będą mogli spotkać się – na Szydłowieckich Spotkaniach Chóralnych im. Zofii Stachowskiej – wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej. Celem Spotkań jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok.

Formuła Spotkań jest otwarta – bez podziału na kategorie wiekowe i rodzaje chórów /mieszane czy głosów równych /. W Spotkaniach mogą uczestniczyć chóry amatorskie, parafialne, towarzystwa śpiewacze i zespoły kameralne.

Zespoły przygotowują dowolną ilość utworów o różnej tematyce i charakterze, z różnych epok stylistycznych / począwszy od średniowiecza a na muzyce współczesnej kończąc /. Utwory mogą być wykonywane a’capella, z akompaniamentem instrumentu lub podkładu muzycznego.

W tegorocznej edycji Spotkań udział wezmą :

CHÓR „CANTABILE” z Radomska powstał w 2004 roku – jest chórem mieszanym zrzeszającym ludzi zróżnicowanych wiekowo, oraz zawodowo, liczy 30 członków. Wszystkich chórzystów jednoczy zamiłowanie do muzyki i śpiewu chóralnego. Chór współpracuje z innymi organizacjami jak również koncertuje z innymi chórami, bierze udział w przeglądach, konkursach, festiwalach w kraju i za granicą. Jest organizatorem koncertów kolęd, pasyjnych i innych sakralnych, wykonuje oprawę muzyczną uroczystości kościelnych i świeckich, koncertów okolicznościowych, patriotycznych, ludowych i rozrywkowych, organizuje również warsztaty. Dyrygentem oraz autorem większości aran żacji wykonywanych przez Chór utworów jest Pan Marek Koper.

CHÓR NAUCZYCIELSKI “CANTO” z Przysuchy, pod dyrekcją Jerzego Mazurka – działający od 1992 r. zespół ma w swoim repertuarze ponad 200 utworów o różnej tematyce. Są to: pieśni patriotyczne, legionowe i żołnierskie, pieśni z oratoriów, oper, operetek i musicali, piosenki ludowe i popularne polskie i innych narodów, pieśni i piosenki z repertuaru różnych wykonawców i zespołów polskich oraz zagranicznych.

CHÓR  “GAUDIUM CANTI”. Zespół  powstał w 1999 roku przy Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Inicjatorem, kierownikiem artystycznym oraz autorem licznych aranżacji utworów wykonywanych przez Chór jest pani Danuta Klepaczewska. Grupa składa się z trzydziestu osób reprezentujących różne zawody i środowiska. Czterogłosowy zespół gromadzi na cotygodniowych próbach radość wspólnego śpiewania – stąd też i jego nazwa. Chór ma na swoim koncie realizację ok. 100 koncertów na terenie kraju, a także udział w przeglądach, konkursach i uroczystościach państwowych i kościelnych.

Każdy z zespołów zaprezentuje ok. 20 minutowy program. Goście Spotkań będą mieli możliwość wysłuchania dostojnych pieśni sakralnych, patriotycznych, skocznych utworów ludowych czy też arii operowych i operetkowych w opracowaniu na chór, a także współczesnych hitów.

Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej realizowane są przy wsparciu finansowym starosty szydłowieckiego oraz burmistrza Szydłowca.

plakat_szydlowieckie_spotkania_choralne