2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

30 mln zł na Dzienne Domy

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 20, 2015

Mazowieckie: 30 mln zł na Dzienne Domy „Senior-WIGOR”

Nawet po 250 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać samorządy na tworzenie i wyposażenie dziennych domów dla osób w wieku 60+. Wnioski można składać do 30 czerwca 2015 r. Placówki będą służyć poprawie jakości życia seniorów poprzez: integrację (m.in. ze środowiskiem lokalnym), ofertę edukacyjną, kulturalną, opiekuńczą, rekreacyjną a także aktywizację ruchową i społeczną.

Samorządy będą mogły uzyskać jednorazowe dofinansowanie do 180 tys. zł na utworzenie placówki i do 70 tys. zł na jej wyposażenie. W pierwszej kolejności środki otrzymywać będą gminy o niskich dochodach i wysokim odsetku osób starszych. W ramach programu sfinansowana zostanie również 1/3 kosztów utrzymania seniorów w domu dziennym. Oferty można składać w wersji papierowej z dopiskiem Konkurs Senior-WIGOR – Edycja 2015 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w wersji elektronicznej – przez generator ofert na stronie www.wigor2015.mpips.gov.pl .

Opieka nad osobami starszymi jest zadaniem własnym samorządu. Celem rządowego programu Senior-Wigor na lata 2015–20 jest zapewnienie wsparcia nieaktywnym zawodowo osobom powyżej 60 r.ż. poprzez dofinansowanie gmin w tworzenie sieci domów dziennej opieki i poprawę jakości życia, zwłaszcza w obszarze społecznym. W nowych placówkach znajdować się mają m.in. pomieszczenia do gotowania, ćwiczeń, relaksu i wspólnych spotkań. Fundusze przeznaczone w tym roku na realizację programu pozwolą utworzyć lub doposażyć ok. 100 placówek w skali kraju (a w ciągu pięciu lat będzie to 370 mln zł).

Wojewoda mazowiecki prowadzi na rzecz seniorów dodatkowe działania regionalne. W 2013 r. opracowano specjalny raport z opieki medycznej i socjalnej nad osobami powyżej 65 r.ż. Zawiera on analizę sytuacji oraz rekomendacje dotyczące jej poprawy. W czerwcu 2014 r. uruchomiono „Mazowiecką Akademię Seniora” – program szkoleń m.in. z zasad bezpieczeństwa, praw konsumentów oraz bezpiecznego stosowania leków. Przy wojewodzie pracuje również specjalna grupa zadaniowa ds. seniorów. Więcej informacji na www.mazowieckie.pl

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego