2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

22 mln zł na żłobki na Mazowszu

by Bartosz Kaluga on Maj 7, 2015

W tegorocznej edycji rządowego programu „Maluch” w województwie mazowieckim powstanie 431 nowych miejsc w żłobkach (obecnie jest ich 12 208). W 2015 r. wojewoda mazowiecki przekaże ponad 22 mln zł na poprawę opieki nad maluchami publicznym i prywatnym placówkom. Po raz pierwszy środki na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 otrzymają szkoły wyższe.

W 2015 r. dotację uzyska 21 gmin – oprócz środków na 369 nowych miejsc, wsparcie przeznaczone będzie również na utrzymanie i poprawę warunków 4 894 już funkcjonujących miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Pomoc otrzyma też 210 placówek niepublicznych oraz 55 opiekunów dziennych.

Nowością tegorocznego programu są środki na miejsca opieki nad dziećmi studentów, doktorantów i pracowników szkół wyższych. Nowe miejsca powstaną na dwóch warszawskich uczelniach – Wyższej Szkole Trenerów Sportu (ponad 211 tys. dofinansowania) i Uczelni Łazarskiego (93 tys. zł) oraz w siedleckim Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (ponad 209 tys. zł). Ponadto, na istniejące już miejsca dotacje otrzymają: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (20 tys. zł), Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej (56 tys. zł) oraz Uniwersytet Warszawski (72 tys. zł). Dotowanych będzie 77 istniejących miejsc oraz 8 dziennych opiekunów (każdy opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci). Uczelnie otrzymają w sumie 662 tys. zł.

Dzięki dofinansowaniu z programu „Maluch” od 2011 r. w województwie mazowieckim powstało 1 213 nowych miejsc w żłobkach. Z roku na rok zainteresowanie programem rośnie, dotychczas wydano 33 mln zł. Od 2013 r. o dotację mogą ubiegać się podmioty prywatne (organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy), a od tego roku – uczelnie.

Program „Maluch” jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Jego celem jest wspieranie opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie jest przeznaczane na tworzenie nowych miejsc opieki, zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa umożliwia rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej, gdyż ze środków programu dotowani są również opiekunowie dzienni, czyli zatrudniane przez gminy, podmioty prywatne i uczelnie osoby, zapewniające dziecku opiekę w warunkach domowych. Treść programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl i www.zlobki.mpips.gov.pl).

 

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego